Energetyka / OZE
Energa utrzymuje wysoki poziom produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Wynik po drugim kwartale tego roku to nadal powyżej 50 […]
Zysk EBITDA grupy Energa wyniósł w drugim kwartale 2020 roku 487 mln zł wobec 704 mln zł zysku rok wcześniej. Energa poinformowała wcześniej o […]
Ustawa odległościowa miała zostać zliberalizowana. Zmiany może zablokować opór części polityków obozu rządzącego, którzy twierdzą, że […]
Dziś większość krajów bałtyckich uznaje morską energetykę wiatrową za jeden z filarów transformacji energetycznej. Współpraca regionalna […]
W lutym 2020 roku prezes Magnus Hall przedstawił w Sztokholmie wyniki koncernu Vattenfall w 2019 roku. Zysk firmy wyniósł 1,4 miliarda euro, czyli […]
PKN Orlen osiągnął w drugim kwartale tego roku wynik EBITDA LIFO w wysokości 5,7 mld zł, a zysk netto tej spółki wyniósł cztery miliardy […]
​Orlen Projekt i Energa Invest, spółki z Grupy Kapitałowej Orlen, w ramach zawartej umowy ramowej, wspólnie realizują zamówienia m.in. z […]
Olen Południe, analizuje możliwość budowy dwudziestu biogazowni rolniczych opartych na innowacyjnej polskiej technologi, które umożliwią […]
Ministerstwo rozwoju chce, aby program Mój Prąd, a więc dofinansowanie domowej fotowoltaiki w wysokości do pięciu tysięcy złotych, był […]
Partner działu: