Innowacje
Profesor Volker Quaschning z berlińskiej Hochschule für Technik und Wirtschaft mówi w rozmowie z BiznesAlert.pl o perspektywach rozwoju […]
Austria, Belgia, Francja, Luksemburg, Holandia i Szwajcaria opowiedziały się za współpracą na rzecz zielonego wodoru, rozbudowy infrastruktury […]
Smart City to nie tylko chwilowa moda, ale realne rozwiązania przynoszące oszczędność, podnoszące jakość i wydajność zarządzania miastami […]
Profesor Volker Quaschning z berlińskiej Hochschule für Technik und Wirtschaft skrytykował projekt niemieckiej strategii wodorowej.
Zielony wodór ma być podobnie przełomową technologią Niemiec jak Odnawialne Źródła Energii. Jeśli ich plan się powiedzie staną się jej […]
Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin zadeklarował, że prace nad polskim samochodem elektrycznym będą trwać i zbliża się […]
Niemcy przyjęli 11 czerwca strategię wodorową, która zmierza do wzrostu wykorzystania wodoru w celu redukcji emisji CO2. Berlin celuje w zielony […]
Portal Clean Energy Wire dotarł do szkicu strategii wodorowej Niemiec, z którego wynika, że ma się skupiać na wytwarzaniu wodoru z użyciem […]
Prezes Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski przyznał na spotkaniu online z dziennikarzami, że spółki energetyczne i paliwowe coraz […]