Ceny węgla lecą w dół

18 sierpnia 2016, 06:45 Alert
Górnictwo , węgiel

Cena zbytu węgla w I półroczu spadła o 14,0 proc. rok do roku i wyniosła 230,41 zł/tonę – podało Ministerstwo Energii. „Cena zbytu węgla ogółem w okresie styczeń – czerwiec 2016 r. wyniosła 230,41 zł/t i w porównaniu do analogicznego okresu 2015 r. obniżyła się o 14,0 proc., przy czym cena zbytu ogółem węgla do celów energetycznych r/r była niższa o 10,0 proc., natomiast cena zbytu węgla do koksowania uległa obniżeniu o 22,4 proc.” – napisano.

„Cena zbytu węgla ogółem w okresie styczeń – czerwiec 2016 r. wyniosła 230,41 zł/t i w porównaniu do analogicznego okresu 2015 r. obniżyła się o 14,0 proc., przy czym cena zbytu ogółem węgla do celów energetycznych r/r była niższa o 10,0 proc., natomiast cena zbytu węgla do koksowania uległa obniżeniu o 22,4 proc.” – napisano.Jak podał resort energii średni jednostkowy koszt produkcji węgla w okresie styczeń – czerwiec w górnictwie węgla kamiennego wyniósł 263,86 zł/t i zmniejszył się, w porównaniu do analogicznego okresu 2015 r., o 40,59 zł/t (o 13,3 proc.).

Górnictwo węgla kamiennego w okresie styczeń – czerwiec 2016r. poniosło stratę ze sprzedaży węgla kamiennego w wysokości 1.199,8 mln zł.Przychody ze sprzedaży węgla uzyskane w okresie styczeń – czerwiec 2016r. wyniosły 7.785,1 mln zł i w porównaniu do analogicznego okresu 2015r. zmniejszyły się o 13,3 proc.Wynik finansowy netto górnictwa węgla kamiennego był ujemny i wyniósł -151,9 mln zł. W porównaniu do analogicznego okresu 2015 r., w którym wynik finansowy netto górnictwa był również ujemny i wynosił -1.627,5 mln zł, nastąpiło zmniejszenie straty o 1.475,7 mln zł.

Polska Agencja Prasowa