Cetnarski: Realizacja celów w zakresie OZE może być zagrożona

14 kwietnia 2015, 11:37 Energetyka

Aby spełnić nowe cele unijnej polityki energetycznej konieczne jest nowe otwarcie na rozwój energetyki wiatrowej. Bez tego niemożliwe będzie osiągnięcie obowiązkowych poziomów redukcji emisji gazów cieplarnianych określonych na rok 2030, ani spełnienie celów strategicznych zawartych w założeniach Polityki Energetycznej Polski do roku 2050. Aby spełnić wymagania założone na najbliższe lata konieczne będzie zwiększenie – założonych w Krajowym Planie Działania na rzecz OZE – 6.500 MW dla energetyki wiatrowej do co najmniej 8.000 MW. Dzisiaj w segmencie energetyki wiatrowej zainstalowane jest niewiele ponad 3.800 MW – informuje Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.

Turbiny wiatrowe w Austrii

– Wdrożenie niedawno uchwalonej ustawy o OZE spowoduje znaczne spowolnienie w energetyce wiatrowej, które będzie widoczne już w 2016 roku, nawet jeżeli w statystyce pokażą się projekty z roku poprzedniego. Bezsprzecznie 2017 rok będzie najgorszym rokiem od wielu lat, zaś co się stanie w kolejnych latach nie wiadomo. Nawet osiągnięcie obligatoryjnych celów na rok 2020 stoi pod znakiem zapytania, szczególnie w przypadku nieosiągnięcia pełnego zrozumienia pomiędzy inwestorami, URE i Ministerstwem Gospodarki, co do wykładni i interpretacji pewnych zapisów uchwalonej właśnie nowej ustawy OZE. Tylko duży wolumen w pierwszych aukcjach, da jasny sygnał inwestorom i wywoła odpowiednią reakcję, co zmniejszy ryzyko zastoju inwestycyjnego
i nieosiągnięcia celów roku 2020 – mówi Wojciech Cetnarski, prezes PSEW.

W 2012 i 2013 roku w Polsce budowano po 900 MW. W roku 2014 było to niewiele ponad 400 MW. To jak będą wyglądały kolejne lata będzie już zależeć od decyzji administracji państwowej.

– Jestem pewien, że wiosna 2015 roku zostanie zapamiętana przez branżę energetyki wiatrowej w Polsce nie tylko jako pora, kiedy zakończyły się trwające ponad 3 lata prace nad Ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE), ale również jako czas Nowego Otwarcia z ważnym wydarzeniem jakim jest jubileuszowa X Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Ustawa o OZE z jednej strony istotnie zmienia reguły funkcjonowania na rynku energii odnawialnej, ale z drugiej kończy trwający zbyt długo okres niepewności i stwarza nową perspektywę rozwoju do roku 2035. Nowa rzeczywistość legislacyjna oraz polityka energetyczna Unii Europejskiej daje możliwość powiększenia przestrzeni inwestycyjnej dla energetyki wiatrowej w perspektywie roku 2030 – powiedział Wojciech Cetnarski, prezes PSEW.

Farmy wiatrowe są nie tylko źródłem taniej i bezpiecznej energii, ale mogą również świadczyć usługi systemowe, przyczyniając się do stabilizacji całego systemu elektroenergetycznego. Również dzięki stałemu doskonaleniu narzędzi prognostycznych źródła wiatrowe są coraz bardziej przewidywalne.

– Odpowiednio sterowana farma wiatrowa pomaga zmniejszać wahania napięć w sieci powodowane różnym zapotrzebowaniem dobowym. Farmy wiatrowe mogą być więc elementem systemu sterowania poziomami napięć i rozpływu mocy biernej w KSE – przekonuje Markus Altenschulte, Senior Product Manager w General Electric.

14 i 15 kwietnia w Serocku odbędzie się największe branżowe wydarzenie w Europie Środkowo-Wschodniej. Podczas X Konferencji i Targów PSEW zostaną omówione najważniejsze kwestie w zakresie rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce. Blisko 50 wystawców z całego świata zaprezentuje listę nowych produktów, usług i rozwiązań technologicznych z zakresu energetyki wiatrowej. W trakcie sześciu sesji tematycznych prezentacje przeprowadzi ok. 30 panelistów.

Źródło: PSEW