Chevron: Z ziemi polskiej do mauretańskiej

6 lutego 2015, 10:15 Alert

(Reuters/Rigzone/Gas&Oil/Teresa Wójcik)

Korporacja Chevron, która niedawno ogłosiła wycofanie się z poszukiwań gazu łupkowego w Polsce, poinformowała w ostatnią środę, że jej spółka zależna Chevron Mauretania Ltd. zawarła umowę o nabyciu 30 proc. udziałów w koncesjach poszukiwawczych u brzegów Mauretanii (C8, C12 i C13). Bloki zbyła firma Kosmos Energy. Transakcja podlega zatwierdzeniu przez rząd Mauretanii.

Zgodnie z umową, Kosmos Energy zachowuje 60 proc. udziału i pozostaje operatorem poszukiwań. Krajowa firma naftowa Mauretanii,  Societe Mauritanienne des Hydrocarbures et de Patrimoine Minier (SMHPM), jest nadal właścicielem 10 procent udziału. Po zakończeniu poszukiwań, Chevron jest zainteresowany utrzymaniem 30 proc. udziału oraz zamierza uczestniczyć w tej proporcji w pracach operatorskich.