Chiny są na dobrej drodze, by spełnić cel OZE na 2030 rok

28 stycznia 2021, 13:00 Alert
chiny magazyny energii
źródło zdjęcia: www.frstrategie.org

Kluczowe wyniki nadchodzącej prognozy China Renewable Energy Outlook (CREO) 2020 pokazują tempo rozwoju OZE w Chinach. W 2020 roku Państwo Środka dodało rekordowe 120 gigawatów mocy z wiatru i fotowoltaiki. Pokazuje to, że osiągnięcie celu 1200 GW mocy zainstalowanej w OZE jest realistyczne nawet przed szacowanym celem w 2030 roku.

CREO 2020 nakreśla szczegółową ścieżkę dla Chin do osiągnięcia celów porozumienia paryskiego, a tym samym wspierania ambitnego chińskiego celu klimatycznego, jakim jest neutralność klimatyczna do 2060 roku. Jednym z tych celów jest kontynuacja szybkiej integracji energetyki słonecznej i wiatrowej, dążąc do celu 1200 gigawatów zainstalowanych mocy OZE do 2030 roku. Krajowa Administracja Energetyczna ogłosiła niedawno, że Chiny dodały rekordowe 120 gigawatów mocy z wiatru i słońca w 2020 roku. Pokazuje to, że realne jest osiągnięcie celu 1200 GW nawet przed 2030 rokiem.

Kontynuacja wdrażania fotowoltaiki energetyki wiatrowej na poziomie z 2020 roku będzie również konieczna, aby osiągnąć szczyt emisji CO2 przed 2030 rokiem i zapewnić opłacalną ścieżkę do neutralności klimatycznej w 2060 roku.

Prognozy pokazują, że Chiny są w pozycji, w której mogą stworzyć podstawy swojej rewolucji energetycznej. Oddzielenie wzrostu gospodarczego od zużycia energii jest warunkiem wstępnym, aby Chiny stały się neutralne pod względem emisji CO2 w 2060 roku, przy jednoczesnym utrzymaniu zrównoważonego wzrostu gospodarczego.

Duńska Agencja Energii/Michał Perzyński

Perzyński: OZE będą oczkiem w głowie chińskiej energetyki