Chmal: Potrzebujemy powrotu dobrego klimatu do polskiego sektora łupkowego

13 marca 2014, 13:43 Energetyka

Według Tomasza Chmala z Instytutu Sobieskiego przyjęcie przez rząd nowelizacji prawa geologicznego i górniczego to kolejne ważne rozstrzygnięcie, które przybliży perspektywę rozwoju polskiego sektora łupkowego.

– W mojej ocenie przyjęcie projektu ustawy przez Radę Ministrów to krok we właściwym kierunku. Kończy się etap sporów w rządzie, chociaż spodziewam się jeszcze debaty na forum parlamentu – zastrzega ekspert..

– Z punktu widzenia inwestorów trzymanie ich w niepewności co do kształtu regulacji jest najgorszym z możliwych rozwiązań. Uważam, że dobrze się stało, iż usunięto z projektu NOKE. Ten byt mógłby być uzasadniony w sytuacji gdybyśmy faktycznie mieli jakieś wielkie złoża podczas gdy mamy raczej wielkie wydatki poszukiwawczo-rozpoznawcze i coraz mniej chętnych do ich ponoszenia – uważa Chmal. – Dobrze, że połączone zostaną koncesje w jedną koncesję poszukiwawczo-rozpoznawczo-wydobywczą. To usuwa podstawową barierę pewności inwestycyjnej. Projekt nadal jest dość restrykcyjny jeśli chodzi o możliwość utraty zabezpieczenia, czy cofnięcia koncesji za niedochowanie terminów raportowania.

– Można odnieść wrażenie, że dobre intencje trochę rozmijają się z dobrą praktyką górniczą. Aby można mówić o ewentualnym zwiększeniu/przyśpieszeniu prac rozpoznawczych potrzebny jest powrót dobrego klimatu wokół Polski i polskiego projektu łupkowego. To można osiągnąć poprzez usprawnienie procedur administracyjnych i komunikacje branży z administracją. Nie ma większego sensu traktowanie się przez partnerów projektu z tak dużą nieufnością – przekonuje.

– W tym zakresie warto korzystać z doświadczeń innych np. Prowincji Alberta w Kanadzie. Polska potrzebuje dobrej polityki surowcowej i warto jest czasem posłuchać innych, a nie zakładać z góry, że wie się wszystko – kończy rozmówca BiznesAlert.pl