Chorwacki bliźniak polskiego gazoportu otrzymał zgodę na pomoc publiczną

31 lipca 2019, 12:30 Alert

Komisja Europejska uznała, że ​​chorwacki projekt budowy i eksploatacji terminalu LNG na wyspie Krk jest zgodny z unijnymi zasadami pomocy publicznej.  – Projekt przyczyni się do bezpieczeństwa i dywersyfikacji dostaw energii bez nadmiernego zakłócania konkurencji – podkreśla Komisja Europejska w komunikacie.

Projekt FSRU na wyspie Krk w Chorwacji. Fot. Krk LNG
Projekt FSRU na wyspie Krk w Chorwacji. Fot. Krk LNG

Jest zgoda na pomoc publiczną

Komisarz Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji podkreśliła, że nowy terminal LNG w Chorwacji zwiększy bezpieczeństwo dostaw energii i zwiększy konkurencję, z korzyścią dla obywateli w regionie. – Zatwierdziliśmy środki wsparcia, które ma przyznać Chorwacja. Są one ograniczone przez prawo, dlatego też konieczne było zbadanie realizacji projektu i czy jest on zgodny z naszymi zasadami pomocy państwa – powiedziała ustępująca Komisarz.

Zatwierdzone środki mają wspierać budowę i eksploatację pływającego terminalu LNG, składającego się z pływającej jednostki magazynowania i regazyfikacji (FSRU) oraz połączeń z krajową siecią przesyłową gazu. Terminal LNG będzie mógł regazyfikować 2,6 miliarda m sześc. rocznie i przesyłać surowiec krajowej sieci przesyłowej Chorwacji od 2021 roku.

Komisja zauważa, że ​​decyzja w sprawie pomocy państwa jest podejmowana bez uszczerbku dla zobowiązania Chorwacji do przestrzegania innych przepisów prawa UE, w szczególności w celu zapewnienia, że ​​projekt spełnia wszystkie wymogi prawodawstwa UE w zakresie ochrony środowiska (w tym dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na środowisko).

Finansowanie

Całkowite koszty inwestycji związane z budową terminalu wynoszą 233,6 mln euro. Projekt będzie finansowany poprzez:

  • Bezpośredni wkład kapitałowy w wysokości 32,2 mln euro od akcjonariuszy spółki odpowiedzialnej za terminal LNG;
  • Wkład w wysokości 101,4 mln EUR z instrumentu „Łącząc Europę”, zarządzanego przez Komisję Europejską, za pośrednictwem Agencji Wykonawczej ds. Innowacji i Sieci (INEA);
  • Bezpośredni wkład finansowy w wysokości 100 mln EUR z chorwackiego budżetu państwa.

Ponadto Chorwacja przyzna rekompensatę taryfową zwaną „opłatą za bezpieczeństwo dostaw”. Jest ona  finansowana z opłat pobieranych przez operatora systemu przesyłowego gazu od konsumentów gazu wraz z taryfami za przesył gazu. Dzieje się tak w sytuacji, gdy przychody z opłat terminalowych nie są wystarczające do pokrycia kosztów operacyjnych.

– Chorwacja powiadomiła Komisję o bezpośrednim wkładzie finansowym w wysokości 100 mln euro, a także o opłacie za bezpieczeństwo dostaw. Oba środki wsparcia obejmują pomoc państwa na podstawie przepisów UE – podaje Komisja w komunikacie.

Komisja oceniła instrumenty wsparcia na podstawie przepisów UE dotyczących pomocy państwa, w szczególności w wytycznych z 2014 roku. W sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i energię. Komisja stwierdziła, że:

  • Środki pomocy są konieczne, ponieważ projekt nie zostałby zrealizowany bez wspominanego wsparcia. W tym względzie analiza finansowa Komisji wykazała, że ​​przychody pochodzące wyłącznie z taryf pobieranych od użytkowników terminalu LNG nie byłyby wystarczające do odzyskania kosztów inwestycji i zapewnienia wystarczającego wynagrodzenia promotora LNG;
  • Środki pomocy są proporcjonalne, a zatem ograniczone do niezbędnego minimum, ponieważ będą obejmować jedynie „lukę w finansowaniu”, czyli różnicę między dodatnimi i ujemnymi przepływami pieniężnymi w okresie funkcjonowania inwestycji.

W związku z tym Komisja stwierdziła, że ​​środki są zgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa, ponieważ przyczyniają się do dalszych kluczowych celów strategicznych UE, w tym dywersyfikacji źródeł dostaw gazu i zwiększenia bezpieczeństwa dostaw gazu do UE, zwłaszcza w regionie centralnym i południowym Regiony wschodnie, bez nadmiernego zakłócania konkurencji.

Tło

Terminal LNG na wyspie Krk został uwzględniony na listach europejskich projektów, będących przedmiotem wspólnego zainteresowania od 2013 roku. Biorąc pod uwagę jego strategiczne znaczenie dla dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej.

Terminal LNG będzie dostarczał gaz do chorwackiej krajowej sieci przesyłowej, za pośrednictwem której surowiec może być przesyłany do Słowenii, Włoch, Węgier a także do innych krajów spoza UE, takich jak Serbia i Czarnogóra.

Beneficjentem instrumentu pomocnego jest spółka celowa LNG Hrvatska, której współwłaścicielami są Hrvatska Elektroprivreda (chorwacki państwowy operator gazu i energii elektrycznej) oraz Plinacro (krajowy operator systemu przesyłowego gazu). Operatorzy posiadają udziały w tej spółce, odpowiednio po  85 procent i 15 procent.

Bartłomiej Sawicki

Sawicki: Waterpolo Chorwacji i Węgier o LNG zagraża bliźniakowi Świnoujścia