Ciepłownictwo w Polsce otrzyma 146 mln zł na modernizację

10 grudnia 2020, 13:30 Alert

Ponad 146 mln zł z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, przekazane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), umożliwi budowę lub unowocześnienie sieci ciepłowniczych w 20 miejscowościach w Polsce. Inwestycje ograniczą emisję zanieczyszczeń powietrza i przyczynią się do redukcji emisji CO2.

Elektrownia Bełchatów. Fot. PGE
Elektrownia Bełchatów. Fot. PGE

Zużycie energii i smog

– Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działając jako instytucja wdrażająca pierwszą oś priorytetową Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ), wspiera w całej Polsce liczne inwestycje w zakresie efektywności energetycznej. Cieszymy się, że wsparcie trafia także do polskiego sektora ciepłowniczego, który odpowiada za pokrycie większości zapotrzebowania na energię cieplną w miastach. Realizowane inwestycje znacząco przyczyniają się zarówno do poprawy stanu infrastruktury sieciowej, jak i do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszenia zużycia energii pierwotnej. Tym samym poprawia się jakość powietrza, którym oddychamy. W ramach unijnego działania 1.5 był to już piąty konkurs skierowany na wsparcie efektywnej dystrybucji ciepła i chłodu – powiedział wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski, nadzorujący m.in. wdrażanie pierwszej osi priorytetowej (dot. energetyki) POIiŚ 2014-2020.

NFOŚiGW podaje, że dzięki realizacji 20 projektów zmniejszy się zużycie energii pierwotnej o ok. 381 GJ/ rok, nastąpi redukcja emisji pyłów o ok. 40 ton/rok, spadnie poziom emisji gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla o ok. 38 ton równoważnika CO2/rok. Fundusz podkreśla, że będzie to kolejna aktywność wpisująca się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu.

Szczegółowe informacje o projektach można znaleźć tutaj.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Ozdoba: Mniejsze miejscowości mogą wytwarzać ciepło z odpadów (ROZMOWA)