Columbus został członkiem European Clean Hydrogen Alliance

20 listopada 2020, 11:45 Alert

Columbus, dostawca usług na rynku nowoczesnej energetyki, przystąpił do sojuszu na rzecz czystego wodoru, powołanego przez Komisję Europejską. European Clean Hydrogen Alliance skupia różnych interesariuszy – spółki produkcyjne, wykonawcze, instytucje naukowe, władze publiczne, organizacje pozarządowe oraz instytucje finansowe, zainteresowane rozwojem gospodarki wodorowej w Unii Europejskiej.

Wodór. Fot. Wallpaper Safari
Wodór. Fot. Wallpaper Safari

Technologie wodorowe

European Clean Hydrogen Alliance (ECH2A) to nowa organizacja, powołana w lipcu 2020 roku, w ramach Nowej Strategii Przemysłowej dla Europy. Celem inicjatywy jest ambitne wdrażanie i rozwijanie odnawialnych oraz niskoemisyjnych technologii wodorowych, związanych z jego produkcją i wykorzystaniem w różnych sektorach gospodarki. Technologie wodorowe mają wspomóc realizację zobowiązań UE do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku.

– Nasze członkostwo w sojuszu na rzecz czystego wodoru jest związane z pionierskim krajowym projektem klastra energetycznego, do którego zostaliśmy zaproszeni jako partner. Wykorzystując know-how, wypracowane przez ostatnie sześć lat działalności, będziemy odpowiedzialni za stworzenie lokalnej produkcji wodoru z fotowoltaiki, a także systemu jego magazynowania i dystrybucji . Jako członek European Clean Hydrogen Alliance, będziemy dzielić się wiedzą i doświadczeniem w realizacji projektów z branży OZE – – tłumaczy Dawid Zieliński, prezes zarządu Columbus Energy.

Columbus podaje, że do tej pory do sojuszu przystąpiło ponad 730 organizacji z całej Europy, wśród których są największe światowe koncerny energetyczne, w tym także polskie: PKN Orlen, Grupa Lotos czy PGNiG. Wspólnie z organizacjami z innych branż, instytucjami rządowymi i samorządowymi, naukowymi oraz finansowymi, członkowie ECH2A będą pracować nad utworzeniem wodorowego ekosystemu w Europie, który dostarczy czystą energię dla wielu sektorów gospodarki, m.in. transportu, przemysłu, energetyki czy ciepłownictwa.

Columbus

Polska zyskałaby sojusznika na rzecz atomu i fioletowego wodoru, gdyby nie brexit