Columbus został członkiem European Clean Hydrogen Alliance

20 listopada 2020, 11:45 Alert
Hydrogen Wallpaper Safari
Wodór. Fot. Wallpaper Safari

Columbus, dostawca usług na rynku nowoczesnej energetyki, przystąpił do sojuszu na rzecz czystego wodoru, powołanego przez Komisję Europejską. European Clean Hydrogen Alliance skupia różnych interesariuszy – spółki produkcyjne, wykonawcze, instytucje naukowe, władze publiczne, organizacje pozarządowe oraz instytucje finansowe, zainteresowane rozwojem gospodarki wodorowej w Unii Europejskiej.

Technologie wodorowe

European Clean Hydrogen Alliance (ECH2A) to nowa organizacja, powołana w lipcu 2020 roku, w ramach Nowej Strategii Przemysłowej dla Europy. Celem inicjatywy jest ambitne wdrażanie i rozwijanie odnawialnych oraz niskoemisyjnych technologii wodorowych, związanych z jego produkcją i wykorzystaniem w różnych sektorach gospodarki. Technologie wodorowe mają wspomóc realizację zobowiązań UE do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku.

– Nasze członkostwo w sojuszu na rzecz czystego wodoru jest związane z pionierskim krajowym projektem klastra energetycznego, do którego zostaliśmy zaproszeni jako partner. Wykorzystując know-how, wypracowane przez ostatnie sześć lat działalności, będziemy odpowiedzialni za stworzenie lokalnej produkcji wodoru z fotowoltaiki, a także systemu jego magazynowania i dystrybucji . Jako członek European Clean Hydrogen Alliance, będziemy dzielić się wiedzą i doświadczeniem w realizacji projektów z branży OZE – – tłumaczy Dawid Zieliński, prezes zarządu Columbus Energy.

Columbus podaje, że do tej pory do sojuszu przystąpiło ponad 730 organizacji z całej Europy, wśród których są największe światowe koncerny energetyczne, w tym także polskie: PKN Orlen, Grupa Lotos czy PGNiG. Wspólnie z organizacjami z innych branż, instytucjami rządowymi i samorządowymi, naukowymi oraz finansowymi, członkowie ECH2A będą pracować nad utworzeniem wodorowego ekosystemu w Europie, który dostarczy czystą energię dla wielu sektorów gospodarki, m.in. transportu, przemysłu, energetyki czy ciepłownictwa.

Columbus

Polska zyskałaby sojusznika na rzecz atomu i fioletowego wodoru, gdyby nie brexit