Zwrot Czechów. Jednak poprą Europejski Zielony Ład

25 maja 2020, 16:30 Alert
Andrej Babis
Andrej Babis. Fot: Visegrad Plus

Rząd czeski Andreja Babisza będzie nawoływał, aby unijny plan naprawy gospodarczej i długoterminowy budżet był zgodny z Europejskim Zielonym Ładem. Oznacza to zmianę stanowiska Pragi. Ów plan rozwoju zielonej gospodarki popierało dotychczas 17 krajów.

Projekt oświadczenia

Portal EurActiv.com dotarł do projektu oświadczenia rządu czeskiego. – Republika Czeska nadal wspiera długoterminowy cel UE, którym jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku – czytamy w stanowisku, które rząd powinien zatwierdzić w poniedziałek.

Kryzys związany z koronawirusem spowodował, że obawy społeczne i gospodarcze stały się bardziej palące. – Realizacja niektórych celów Europejskiego Zielonego Ładu może stanowić okazję do skutecznego ożywienia gospodarczego – czytamy w stanowisku. Oświadczenie zostało już zatwierdzone przez czeskiego ministra środowiska Richarda Brabca i ma zostać formalnie zatwierdzone przez cały gabinet.

Jeśli tak się stanie, oznaczałoby to zmianę zdania Czechów. W marcu, gdy pandemia koronawirusa zaczęła rozprzestrzeniać się na kontynencie, czeski premier Andrej Babiš wezwał Europę, aby ta zapomniała o Europejskim Zielonym Ładzie i skupiła się na walce z wirusem.

Mimo zmiany tonu, rząd czeski nadal wyraża zaniepokojenie z powodu rosnących ambicji klimatycznych Unii Europejskiej do 2030 roku. Komisja Europejska zobowiązała się podnieść cel redukcji emisji w Unii do 50–55 procent do 2030 roku w stosunku do obecnych 40 procent. Propozycja ma zostać przedstawiona pod koniec tego roku, po zakończeniu szczegółowej analizy kosztów i korzyści.

Według doniesień EurActiv.com, rządzący będą chcieli oceny wpływu obecnej pandemii na gospodarkę państw członkowskich i całej UE. – Tylko wtedy będzie można rozpocząć debatę na temat potencjalnych nowych celów na 2030 rok, która będzie nie tylko ambitna, ale przede wszystkim realistyczna, aby uniknąć poważnych konsekwencji dla konkurencyjności państw członkowskich i całej UE – czytamy w oświadczeniu.

EurActiv.com/Bartłomiej Sawicki

Buzek: Polska stoi w przeciągu w dyskusji o neutralności klimatycznej (ROZMOWA)