Czerwiński: Dylemat obliga gazowego

7 maja 2014, 08:52 Energetyka
Andrzej Czerwiński 3

Obligo gazowe wymaga doprecyzowania ustawy Prawo energetyczne, aby w przyszłości powstał w Polsce rynek gazu. Taki jest cel złożonego do laski marszałkowskiej projektu nowelizacji.

Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne wprowadziła obligo gazowe, czyli obowiązek sprzedaży na giełdach towarowych przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się obrotem paliwami gazowymi co najmniej 55 proc. gazu ziemnego wprowadzanego każdego roku do sieci przesyłowej. Nowelizacja została uchwalona przez Sejm 26 lipca 2013 r. Obecnie posłowie PO złożyli projekt kolejnej nowelizacji tej ustawy. O treść i cel nowelizacji portal BiznesAlert spytał posła Andrzeja Czerwińskiego z PO, przewodniczącego sejmowej komisji ds. energetyki.

– Obligo giełdowe ma określone skutki dla PGNiG w postaci dylematu: albo zmienić umowy detaliczne z 6,5 mln odbiorców końcowych, albo powołać spółkę, która z mocy prawa przejmie te umowy. Nie muszę dodawać, że dotarcie z umowami do tak ogromnej masy klientów jest wyjątkowo trudnym, o ile może nawet niewykonalnym, zadaniem – wyjaśnia nam poseł Czerwiński – W rezultacie nie tylko PGNiG S.A. będzie miało trudność z wypełnieniem obligo giełdowego, ale przede wszystkim nie zostanie zlikwidowana jego podstawowa przewaga konkurencyjna nad innymi przedsiębiorstwami energetycznymi, tj. pionowe zintegrowanie obrotu hurtowego i detalicznego w jednym przedsiębiorstwie. Co nie jest zgodne z zasadą rynkową.

Poseł Czerwiński uważa, że obecnie proponowane uzupełnienie nowelizacji Prawa energetycznego, to rozwiązanie legislacyjne pozwalające na konsekwentne przeprowadzenie oddzielenie obrotu hurtowego i obrotu detalicznego w PGNiG.

– Obecny stan prawny wprowadza takie oddzielenie, ale nie wprowadza konsekwentnego przeniesienia wszystkich umów z odbiorcami detalicznymi do spółki obrotu detalicznego. Proponowana nowelizacja Prawa energetycznego dzięki przeniesieniu tych wszystkich umów z mocy przepisu do nowej spółki umożliwi konsekwentne i pełne oddzielenie obrotu hurtowego i obrotu detalicznego w przedsiębiorstwie dominującym na krajowym rynku gazu, tj. PGNiG – mówi poseł Czerwiński. W tym sensie projekt nowelizacji ma charakter przepisów technicznych, ale jednocześnie posiada duże znaczenie merytoryczne. I co również ważne –tworzy na przyszłość podstawy zbudowania rynku gazu – kończy nasz rozmówca.