Czerwiński: Konsolidacja energetyki jest nieunikniona. UE powinna ochronić obywateli przed monopolem

16 lipca 2020, 10:00 Energetyka
Unia Europejska
fot. Wiktor Dabkowski, flickr.com/bankenverband (CC BY-ND 2.0)

Konsolidacja kapitałowa firm energetycznych na świecie jest procesem trwającym od lat, dlatego wcześniej czy później zderzą się z nim też polskie firmy. Celem takiego działania jest możliwość konkurowania na globalnym, światowym rynku. Wejście na to trudne pole niesie też zagrożenia zarówno dla firm, jak i konsumentów, dlatego powinno być bardzo dobrze przygotowane, precyzyjnie zaplanowane i wdrażane zgodnie z czytelną strategią – powiedział Andrzej Czerwiński, były minister skarbu państwa w rządzie Platformy Obywatelskiej, w komentarzu dla BiznesAlert.pl.

Cele polityczne a racjonalne działanie

Niestety – zdaniem Andrzeja Czerwińskiego – dotychczasowe decyzje obecnego rządu pokazują, że cele polityczne i propagandowe dominowały nad racjonalnym działaniem. – Przykładem jest fiasko działalności polskiej z kapitałem spółek energetycznych, odejście od konkurencji na rynku elektroenergetycznym, a więc praktyczne wyzerowanie udziału Towarowej Giełdy Energii (TGE – przyp. red.), czy wcześniejsza decyzja o zakupie rafinerii Możejki. Rząd nie ma przygotowanej polityki energetycznej, która powinna być drogowskazem dla firm i społeczeństwa na następnych kilkadziesiąt lat – wskazał Czerwiński.

Dodał, że decyzje w najważniejszych sprawach podejmowane są przez polityków, często wbrew interesom spółek, które w konsekwencji muszą ponosić koszty przerzucane na klientów. – Skutkiem takiego zarządzania jest spadek wartości akcji i dążenie do monopolizacji rynku. Przypomnę, że w naszym kraju cena energii elektrycznej została ustalona ustawowo – powiedział.

Odnośnie ostatnich zapowiedzi o konsolidacji naszego rynku energetycznego stwierdził, że potwierdzają się przedstawione obawy, ponieważ Orlen przygotowuje program budowy wielkiego koncernu paliwowo-energetycznego. – Czy będzie pamiętał, że głównym podmiotem jego działań powinien być klient czyli obywatel? Mam co do tego wątpliwości – powiedział.

Podkreślił, że największy efekt synergii przy konsolidacji daje łączenie sprawnych, efektywnych przedsiębiorstw, które wspólnie mogą zdobywać nowe rynki, oferując atrakcyjny produkt w dobrej cenie. – Na nasze szczęście UE, w której funkcjonujemy, kontroluje działania konkurencyjne i monopolistyczne. Jestem przekonany, że postawione warunki połączenia Orlenu, Lotosu, Energii i PGNiG, które przedstawiła Komisja Europejska, zastopują zbudowanie państwowego monopolu energetycznego w Polsce. – Namawiałbym rząd do przywrócenia konkurencyjnego rynku energii w Polsce, przedstawienia polityki energetycznej do 2035 roku i w końcu do planów konsolidacji spółek energetycznych – powiedział na zakończenie.

Opracowała Teresa Wójcik

Obajtek: Orlen po fuzji z Lotosem będzie miał środki na transformację energetyczną