Czerwiński: Projekt ustawy o OZE będzie w marcu w lasce marszałkowskiej

6 marca 2014, 12:14 Energetyka
Andrzej Czerwiński 3

– Mamy informacje z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o tym, że projekt ustawy o OZE będzie w marcu w lasce marszałkowskiej – powiedział poseł na Sejm RP i przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki Andrzej Czerwiński podczas VI konferencji Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej, która odbyła się 3 marca w Krakowie. 

Polski Kongres Energii Odnawialnej stanowi okazję do wymiany poglądów na temat najnowszych prognoz, regulacji prawnych i praktycznych aspektów związanych z inwestowaniem w odnawialne źródła energii w Polsce. Wcześniejsze konferencje miały miejsce we Wrocławiu, Bydgoszczy, Olsztynie, Białymstoku i Płocku. Pierwsza edycja Kongresu zostanie zakończona w czerwcu 2014 r.

Według posła Andrzeja Czerwińskiego, proces konsultacji projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii trwa tak długo, ponieważ jej przedmiot dotyczy sfer podlegających pod różnych ministrów. – Projekt ustawy jest już po konsultacjach i w marcu powinien trafić do Sejmu. Jest wola polityczna, aby ta ustawa weszła w życie w tym roku – dodał poseł Czerwiński.

Tę informację potwierdził ekspert w Departamencie Energii Odnawialnej Ministerstwa Gospodarki, Maciej Kapalski. – Posiedzenia kolejnych komisji prawniczych zostały już zaplanowane w Rządowym Centrum Legislacji. Intencją Ministerstwa Gospodarki jest jak najszybsze skierowanie projektu ustawy o OZE do Sejmu – zapewnił Kapalski.

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki powiedział podczas panelu dot. szans i zagrożeń dla energetyki wiatrowej w Polsce, że nie przewiduje się nieformalnych konsultacji projektu ustawy o OZE przed skierowaniem go do laski marszałkowskiej. – Mamy nadzieję, ze będziemy dalej konsultować poszczególne rozwiązania i zapisy projektu ze stroną społeczną w ramach odpowiednich podkomisji w Sejmie – podkreślił Czerwiński.

Zdaniem posła Czerwińskiego, na odnawialnych źródłach energii będzie można w naszym kraju zarabiać, ale nie będzie to łatwy biznes.

Podczas panelu dyskusyjnego omawiano również projekt tzw. ustawy odległościowej, która ma ograniczyć stawianie wiatraków nie bliżej niż 3 km od zabudowań. Poseł Czerwiński zwrócił uwagę, że skutkiem wejścia w życie tej ustawy będzie sytuacja, w której w Polsce powstałoby tylko kilka farma wiatrowych, a w Małopolsce z pewnością żaden wiatrak nie mógłby zostać zbudowany.

W głównej mierze bariery dla rozwoju energetyki wiatrowej są efektem braku spójnych regulacji prawnych. – Ten aspekt jest zauważalny w obecnie procedowanych przepisach. Z jednej strony pracuje się nad ustawą o OZE która miałaby sprzyjać rozwojowi zielonej energii, w tym energetyki wiatrowej. Z drugiej zaś strony proponuje się regulacje, które są wprost projektowane na potrzeby istotnego zahamowania energetyki wiatrowej, w postaci tzw. ustawy krajobrazowej czy tzw. ustawy o sztywnych odległościach 3 km dla turbin wiatrowych – zauważa dr Arkadiusz Sekściński, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Poseł Czerwiński zwrócił również uwagę, że być może będzie potrzeba nałożenia na gminy zadania planowania energetycznego, w ramach którego byłby obowiązek wskazania jakie źródła OZE mogą być rozwijane. Jak zaznaczył, jest to pomysł do rozważenia w przyszłości.

O Polskim Kongresie Energii Odnawialnej

Organizatorem Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej jest Zielona Strona Mocy, natomiast Partnerem Strategicznym Fundacja Polski Kongres Gospodarczy, Pracodawcy RP oraz Fundacja Wspólnego Rozwoju. W konferencji wziął udział m.in. minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, były Premier RP i minister gospodarki Waldemar Pawlak oraz były wiceminister gospodarki Mieczysław Kasprzak.

Patronem honorowym wydarzenia w Krakowie był Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska i Główny Konserwator Przyrody Janusz Zaleski, Wicewojewoda Małopolski Andrzej Harężlak, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak, Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie prof. Włodzimierz Sady oraz Prezes Agencji Rynku Rolnego Radosław Szatkowski.

Kolejne konferencje zaplanowane są na 19 marca w Kielcach oraz 31 marca w Radomiu. Więcej informacji na www.energiajutra.eu.