Czy Polacy stworzą turbokaloryfer, który sprawi, że OZE zapewnią domom także ciepło?

7 sierpnia 2021, 09:00 Alert
Termostat w kaloryferze. Fot. NCBR
Termostat w kaloryferze. Fot. NCBR

Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii i transformacja energetyczna to dopiero początek. Energia ze źródeł odnawialnych może posłużyć do wytwarzania ciepła oraz chłodu, które mogą posłużyć jako magazyny energii. Polacy mogą stworzyć taki turbokaloryfer, do czego zachęca ich Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zbiera wnioski z pomysłami instalacji wykorzystujących magazyny ciepła oraz chłodów. – Tego rodzaju innowacje mają duże znaczenie w procesie odchodzenia od paliw kopalnych. Według danych Urzędu Regulacji Energetyki, rosną koszty sektora ciepłowniczego – po dwuprocentowym wzroście w 2018 r., w 2019 r. koszty poszybowały o dalsze 6,2 proc. Jest to związane m.in. z drożejącymi uprawnieniami do emisji CO2, a także cenami energii elektrycznej i paliwa technologicznego. Za prawa do emisji tony dwutlenku węgla w lipcu br. trzeba było zapłacić nawet 59 euro. Koszty te odbijają się również na odbiorcach ciepła, których rachunki z roku na rok są coraz wyższe – podaje NCBR.

NCBR przekonuje, że systemy, które opracują przyszli wykonawcy, będą nieszkodliwe dla środowiska. Mają cechować się wysoką sprawnością, minimalnymi stratami energii, stabilnością dystrybucji ciepła/chłodu, a także optymalną kubaturą dla ostatecznego zastosowania. Dzięki ich stosowaniu spadną koszty ogrzewania i chłodzenia budynków, ponieważ będą czerpać i oddawać energię z OZE w sposób optymalny i efektywny.

Oznacza to, że po masowym rozwoju fotowoltaiki w Polsce, a kiedyś być może lądowych farm wiatrowych, może także nastąpić era magazynów ciepła i chłodu, które pozwolą stopniowo ograniczać rolę tradycyjnych źródeł w domach jednorodzinnych. – Dzięki proponowanemu przez NCBR rozwiązaniu technologicznemu powstanie zamknięty lokalnie obieg prądu. Energia pozyskiwana ze źródeł odnawialnych oraz energia odpadowa przechowywana będzie w magazynie ciepła i/lub chłodu, z którego użytkownik domu będzie mógł ją pobrać w dogodnym dla siebie momencie. Tego typu rozwiązania zaczynają być stosowane w Skandynawii oraz Europie Zachodniej, gdzie dostrzegane jest ich ekonomiczne uzasadnienie. Dzięki projektom inspirowanym przez NCBR w najbliższych latach mogą zyskać również popularność w Polsce, ponieważ w naszym kraju analizy optymalizujące koszty wykorzystania energii w przypadku projektów budowlanych nabierają coraz większego znaczenia. Koszty ogrzewania i chłodzenia budynków należą do jednych z najwyższych rocznych wydatków poniesionych podczas ich eksploatacji. Ostatecznie suma ta jest zależna m.in. od stopnia termoizolacji budynku, ale nie mniejszą rolę odgrywa zastosowane źródło ciepła oraz jego racjonalne i optymalne wykorzystanie – czytamy w informacji NCBR.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja przedsięwzięcia „Magazynowanie energii ciepła i chłodu” znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

NCBR/Wojciech Jakóbik