Czy Unia udusi Szwajcarów prądem?

6 października 2023, 17:00 Alert

Przepisy unijne mające obowiązywać od 2025 roku mogą odciąć Szwajcarię od kontynentalnego handlu energią elektryczną.

Flaga Szwajcarii / Źródło: pixabay.com

Szwajcaria nienależąca do Unii Europejskiej, która przez wysoki udział energetyki wodnej produkuje energię głównie poza sezonem zimowym i eksportuje ją wtedy na teren Unii, stabilizując system elektroenergetyczny Europy Zachodniej.

Natomiast zimą ten kraj alpejski jest skazany na import energii z Unii. Ten układ przez dekady dobrze działał. Nowe przepisy unijne mogą mu położyć kres, bo Unia chce ograniczyć eksport energii do krajów trzecich. – Od 2025 roku 70 procent transgranicznych zdolności przesyłowych sieci unijnych musi pozostać do dyspozycji dla handlu energią elektryczną na rynku wewnętrznym. – podaje niemiecka gazeta Handelsblatt.

Szwajcaria nie należy do Unii i jest formalnie uznawana za rynek zewnętrzny. Szwajcarski rząd proponuje Unii bilateralne kontrakty, które uregulowałyby stosunki gospodarcze w różnych sektorach. Unia się na to nie zgadza i chce całościowej umowy, która mogłaby potencjalnie być sprzeczna z prawem szwajcarskim. 

Szwajcaria wytwarza 61,5 procent energii elektrycznej z energii wodnej, 28,9 procent z energii jądrowej, 1,9 procent z paliw kopalnych i nieco poniżej 7,7 procent ze źródeł odnawialnych. Jednocześnie kraj ten jest głównym szlakiem dostaw energii z Niemiec do Włoch, bo dysponuje sprawnymi i wydajnymi sieciami 380 kV. 

Handelsblatt / Swissgrid / Aleksandra Fedorska

https://biznesalert.pl/lukaszewska-trzeciakowska-strefy-zacheca-przemysl-do-inwestycji-u-zrodel-rozmowa/