TAG: Integracja OZE

Do wykorzystania cen ujemnych energii oraz narastającego zjawiska redukcji OZE potrzebny jest przede wszystkim ekosystem odnawialny, a ten jest […]
Komisja Europejska przekazała Polsce komentarze do Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu. Polacy muszą wybierać między konserwatywnym a […]
Jarosław Kaczyński mówi o rychłym wzroście cen energii i krytykuje odmrażanie cen energii, czyli skutki kryzysu energetcznego. Ważniejszy jest […]
– W najbliższym czasie niestety będzie więcej redukcji OZE. Mamy jednak pewne koncepcje aby zaradzić temu wyzwaniu – mówi prezes […]
Coraz częściej dochodzi do przymusowego ograniczenia pracy Odnawialnych Źródeł Energii. Nie inaczej może być na Święta Zmartwychwstania Pańskiego.
Zbliżają się Święta Wielkiej Nocy a pogoda ma być słoneczna. To oznacza zwyczajowo mniejsze zużycie energii i większą jej podaż ze […]
Operator systemu przesyłowego energii elektrycznej Polskie Sieci Elektroenergetyczne redukował we wtorek produkcję źródeł fotowoltaicznych z […]
– Energia elektryczna, która jest wytwarzana przez turbiny wiatrowe lub fotowoltaikę w Niemczech bywa często „energią widmo”, która z […]
Unijny plan działania na rzecz sieci przewiduje konieczność opłacenia 548 mld euro koniecznych do integracji zielonej energetyki za pomocą […]
Operator znów polecił redukcję wytwarzania z OZE w Polsce. – Przy tak zdominowanym przez węgiel miksie energetycznym nie powinniśmy […]
Polskie Sieci Elektroenergetyczne to operator sieciowy w Polsce pod pełną kontrolą państwa istotna dla bezpieczeństwa dostaw. Niemcy chcą mieć […]
Koszty niemieckiej polityki zwrotu energetycznego Energiewende wyniosą według obliczeń The Pioneer 1,110 bln euro do momentu planowanego […]
Polskie Sieci Elektroenergetyczne podały, że ósmego marca fotowoltaika zapewniła ponad 10 gigawatogodzin energii. To rekord godzinowy, który […]
– Dzisiaj w gronie operatorów systemów przesyłowych staramy się pozyskać najlepszych fachowców – mówi Maciej Bando, podsekretarz stanu […]
Instytut Jagielloński oraz Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej przekonują, że rozbudowa sieci elektroenergetycznej w Polsce w warunkach […]
Wdrożenie energetyki jądrowej powinno pozwolić na osiągnięcie przez Polskę udziału zeroemisyjnej  produkcji energii elektrycznej, wytwarzanej […]
Nowy pełnomocnik ds. strategicznej infrastruktury energetycznej apeluje o aktualizację strategii energetycznej oraz przegląd Programu Polskiej […]
Od ponad dwóch dekad trwa forsowanie udziału Odnawialnych Źródeł Energii w Niemczech. O wpływie tej strategii na (nie)bezpieczeństwo […]
Na chwilę obecną, przy stosunkowo słabo rozwiniętym rynku magazynów energii, można ratować system elektroenergetyczny jedynie poprzez […]
Enea ma miliard złotych na inwestycje w dystrybucję dzięki kredytowi Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
Tauron opublikował wyniki z trzech kwartałów 2023 roku, z których wynika wzrost inwestycji o 11 procent, w tym o prawie dwa miliardy złotych na […]
Za przewidywane wzrosty cen energii dla gospodarstw domowych w Niemczech w 2024 roku nie będą odpowiedzialne koszty produkcji, które się ostatnio […]
Ambitne cele klimatyczne, dialog z branżą i likwidacja barier administracyjno-prawnych to według Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki niezbędne […]
Trwa kanibalizacja Odnawialnych Źródeł Energii na rynku. Okazuje się, że te źródła niejako podcinają gałąź, na której siedzą. Eksperci […]
Przepisy unijne mające obowiązywać od 2025 roku mogą odciąć Szwajcarię od kontynentalnego handlu energią elektryczną.
– Strefy energetyczne są odpowiedzią na oczekiwania inwestorów oraz potrzeby systemu elektroenergetycznego. Kluczowe jest stworzenie zachęt […]
Jedną z największych barier rozwoju nowych instalacji oze oprócz regulacji prawnych są również kwestie techniczne, związane z brakiem wolnych […]
Urząd Regulacji Energetyki alarmuje o wzroście ilości odmów przyłączenia nowych źródeł do sieci elektroenergetycznej i gazowej. Wzrost […]
Enea Operator wydała ponad 1,4 mld złotych na inwestycje, a w 2023 roku wyda 1,8 mld złotych. Ważny element tych wydatków to modernizacja sieci […]
– Polska potrzebuje stopniowego, rozsądnego, metodycznego przechodzenia na inne źródła wytwórcze, komunizm zostawił naszą energetykę […]
Rząd planuje zmiany mające ułatwić integrację rosnącej liczby Odnawialnych Źródeł Energii w Polsce. To między innymi taryfy dynamiczne oraz […]
 – Czy ujemne ceny energii na polskiej giełdzie oznaczają, że dostawcy będą płacić Polakom za prąd? Niestety nie. To symptom wyzwań, […]
Magazyny energii to element rozwiązania problemów z integracją Odnawialnych Źródeł Energii, ale nie jedyny. Są okresy bez odpowiedniej podaży […]
Wielu aktywistów oraz ruchów społecznych przekonuje, iż 100 procent energii ze źródeł odnawialnych w systemie jest w stanie zapewnić […]
Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) wypłacą rekompensaty paneli słonecznych, których praca musiała zostać ograniczona w celu stabilizowania […]
Rosnąca liczba OZE to nie tylko korzyści, ale też wyzwania spadające na operatora. Polska chce mu dać odpowiednie narzędzia do działania.
Produkcja energii z nowego reaktora Elektrowni Olkiluoto w Finlandii jest ograniczona, bo alternatywa ze źródeł odnawialnych jest tańsza i […]
– Nowe OZE wchodzące do systemu muszą być sterowalne. Operatorzy muszą mieć możliwość reagowania na sytuację – ocenia wiceminister […]
– Musimy pilnie zająć się modernizacją sieci przesyłowych i dystrybucyjnych. Moim zdaniem te drugie są jednak ważniejsze. Jeśli […]
– The Economist na swojej okładce z 8 kwietnia 2023 roku namawia, aby przytulić się do słupa energetycznego, a nie do drzew, bo tego wymaga […]
Nowe rekordy produkcji energii z fotowoltaiki nie powinny już stanowić sensacji ani powodów do zdziwień. Z miesiąca na miesiąc przybywa nowych […]
Polskie Sieci Elektroenergetyczne po raz kolejny w kwietniu musiały ograniczyć podaż energii ze źródeł odnawialnych w celu zrównoważenia […]
Odnawialne Źródła Energii dają Polakom coraz więcej energii, niższe rachunki i więcej niezależności. Jednakże krajowy system […]
Polskie Sieci Elektroenergetyczne ogłosiły zagrożenie bezpieczeństwa dostaw energii w Polsce. Musiały ograniczyć Odnawialne Źródła Energii […]
Ceny energii na giełdzie Epex Spot SE w Amsterdamie były ujemne i wynosiły -739,96 euro za megawatogodzinę między pierwszą a drugą godziną po […]