Dąbrowski: Ciepło systemowe jest najlepszym sposobem na walkę ze smogiem

12 grudnia 2018, 10:00 Środowisko
smog warszawa

W ramach spotkań w Pawilonie Polskim na COP24 Wojciech Dąbrowski, Członek Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, wziął udział w debacie „Program Czyste Powietrze – szansa na ograniczenie poziomu zanieczyszczenia powietrza”. W swoich wypowiedziach omówił obecne trendy oraz rozwiązania, jakie sektor energii cieplnej może zaoferować na rzecz poprawy jakości powietrza i zmniejszenia ilości zanieczyszczeń w nim występujących.

Rozwój ciepła systemowego jest najlepszym sposobem na poprawę jakości powietrza – powiedział Wojciech Dąbrowski. Przed nami ogromna praca w zakresie edukacji społeczeństwa, byśmy uświadomili ludziom jak cenną innowacją, zapewniającą ekologiczne ciepło, mogą być instalacje termicznego przetwarzania odpadów – dodał.

Z kolei w spotkaniu „Lokalnie na rzecz czystego powietrza” obecny był ekspert PKEE, współautor raportu „Energetyka kocha czyste powietrze” – dr inż. Janusz Zyśk. Paneliści omawiali problem zanieczyszczenia powietrza z punktu widzenia społeczności lokalnych.

Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza są kotły domowe. Dlatego tak ważne jest byśmy edukowali społeczeństwo w zakresie odpowiedzialnego korzystania z tego źródła ciepła – powiedział Janusz Zyśk.

Realizowana przez PKEE od początku 2018 roku kampania informacyjno-edukacyjna „Energetyka kocha czyste powietrze” miała na celu zmianę postaw społecznych oraz zwiększenie świadomości energetycznej i środowiskowej mieszkańców naszego kraju. W kluczowych pod względem poziomu zanieczyszczeń powietrza miastach Polski odbył się także cykl debat angażujących lokalne społeczności.

Raport PKEE „Energetyka kocha czyste powietrze” jest diagnozą rzeczywistych źródeł smogu w Polsce. Zawiera także odpowiedzi na pytania czym jest niska emisja, jaki wpływ na zdrowie mają zanieczyszczenia powietrza oraz jakie działania podejmuje sektor energetyczny by je chronić.

PKEE