Dąbrowski: OZE nie wystarczą do ochrony klimatu. Atom jest niezbędny

23 lipca 2019, 10:15 Atom
Tomasz Dąbrowski
Wiceminister aktywów państwowych Tomasz Dąbrowski / fot. Ministerstwo Energii

Zdaniem Tomasza Dąbrowskiego, wiceministra energii RP, energetyka jądrowa jest niezbędna do redukcji emisji CO2, a tym samym skutecznej walki ze zmianami klimatu.

Polskie ministerstwo energii i japoński JAIF International Cooperation Center zorganizowały kolejne seminarium poświęcone energetyce jądrowej. Tym razem uczestnicy rozmów reprezentujący władze, kluczowe instytucje i firmy związane z atomem w obu krajach, omówili aspekty ekonomiczne wytwarzania energii z różnych źródeł, w tym jądrowej. Wiceminister energii Tomasz Dąbrowski otworzył obrady.

– W tym roku obchodzimy setną rocznicę ustanowienia relacji dyplomatycznych Polski i Japonii. Japonia była pierwszym krajem azjatyckim, który uznał naszą niepodległość. Nasze relacje są oparte na przyjaźni i zmierzają do pogłębienia na polu gospodarczym i społecznym – przypomniał minister Dąbrowski.

Doceniamy trwające działania w ramach współpracy ME i jego japońskiego odpowiednika, w tym na podstawie memorandum o współpracy przy cywilnej energetyce jądrowej z 2010 roku. Kolejne memorandum podpisane przez strony dotyczy współpracy przy czystych technologiach węglowych. Prace nad tymi technologiami mają przyczynić się do walki ze zmianami klimatu.

– Każde nowe stadium zmian klimatu czyni je większym wyzwaniem i zmusza do dalszej redukcji emisji. Coraz więcej głosów przekonuje, że energetyka jądrowa jest niezbędna do osiągnięcia tego celu – przypomniał Dąbrowski.

Tego zdania jest komisja IPCC odpowiedzialna za raport o zmianach klimatu. Według niej rozwój energetyki jądrowej jest niezbędny do realizacji celów klimatycznych. – Utrzymanie energetyki jądrowej może przyspieszyć redukcję emisji dwutlenku węgla – przekonywał przedstawiciel ministerstwa energii.

– Cele klimatyczne są nie do osiągnięcia przy użyciu samych źródeł odnawialnych (OZE). Energetyka jądrowa jest niezbędna – zakończył, odnosząc się do polskich planów budowy elektrowni jądrowych zawartych w Polityce Energetycznej Polski do 2040 roku. Pierwszy reaktor o mocy 1-1,5 GW ma powstać w 2033 roku, a kolejne pięć do 2045 roku. Według ministra zapewnią one stabilne dostawy energii przy zerowej emisji. Energetyka jądrowa będzie głównym narzędziem redukcji emisji w Polsce i pozwoli stopniowo zmniejszać udział węgla w miksie energetycznym.