Dąbrowski: PGZ proponuje Polski System Zarządzania Polem Walki

21 sierpnia 2015, 07:06 Bezpieczeństwo

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. została liderem konsorcjum, które wystartuje w przetargu na dostawy systemu BMS (z ang. Battlefield Management System – System Zarządzania Polem Walki). Oprócz PGZ w skład konsorcjum wchodzi należąca do Grupy spółka PIT-RADWAR S.A. oraz prywatne podmioty – WB Electronics S.A. i TRANSBIT Sp. z o.o.

Zakrojona na szeroką skalę współpraca państwowego przemysłu obronnego, którego liderem jest PGZ, oraz prywatnych firm z tego sektora, ma na celu stworzenie oferty odpowiadającej wymaganiom Ministerstwa Obrony Narodowej. Projekt, pod nazwą „Polski BMS” wykorzystuje istniejący potencjał krajowych firm, które dysponują nowoczesnymi technologiami w celu opracowania innowacyjnego systemu klasy C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance).

Zadaniem C4ISR jest wspomaganie dowodzenia i kierowania na polu walki na poszczególnych szczeblach – od plutonu po dywizję. Systemy tego typu nie tylko ułatwiają podejmowanie decyzji w warunkach bojowych, ale mogą mieć też znaczący wpływ na bezpieczeństwo żołnierzy. Przetarg na dostawę systemu zarządzania walką szczebla batalionu jest prowadzony przez Inspektorat Uzbrojenia MON pod kryptonimem „Rosomak BMS”. Pierwsze transportery służące w Siłach Zbrojnych RP mają być wyposażone w ten system już w 2017 r.

– Firmy należące do konsorcjum już teraz produkują światowej klasy urządzenia, z których zostanie zbudowany „Polski BMS”. Nieprzypadkowo wybraliśmy taką nazwę dla wspólnego projektu, gdyż krajowy przemysł obronny dostarczy gotowy, najnowocześniejszy produkt, od poszczególnych urządzeń, aż po oprogramowanie – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes Zarządu PGZ S.A. – Krajowy producent gwarantuje też bezpieczeństwo dostaw oraz możliwość modyfikacji, jak również późniejszej modernizacji, systemu – podkreślił Dąbrowski.

Oprogramowanie „Polskiego BMS” będzie zapewniać dalszy rozwój systemu i możliwość wygodnego dopasowania jego funkcji do wymagań Sił Zbrojnych RP, zgodnie z wymogami stawianymi przez MON. Obecnie, większość eksploatowanych w polskich siłach zbrojnych systemów C4ISR to systemy produkcji polskiej. Oprócz nich, eksploatowane są też systemy opracowane w ramach NATO.

W Polsce niekwestionowanym liderem tej branży jest PIT-RADWAR S.A. WB Electronics to producent m.in. radiostacji osobistych, które zostaną zastosowane w „Polskim BMS”. PIT-RADWAR i WB Electronics to producenci transportowanych i mobilnych komponentów systemów spełniających wymagania mechano-klimatyczne w grupach od N.7 do N.14, czyli systemach montowanych na różnych platformach od kołowych do gąsiennicowych. Z kolei TRANSBIT wytwarza wojskowe urządzenia łączności i systemy teleinformatyczne stosowane w mobilnych i stacjonarnych węzłach łączności (m.in. RWŁC, PCŁU). Firma jako pierwsza w Polsce opracowała i wdrożyła do produkcji unikalną w skali światowej, szerokopasmową radiostację R-450C wykonaną w technologii SDR (Software Defined Radio), którą z sukcesem zastosowano w Nadbrzeżnym Dywizjonie Rakietowym. Urządzenie to zostanie wykorzystane w systemie „Polski BMS” jako radiostacja pokładowa pola walki.

– Przez kilkadziesiąt lat obecności na polskim rynku zbrojeniowym opracowaliśmy, wdrożyliśmy i zintegrowaliśmy wiele systemów dowodzenia. Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą, zapleczem laboratoryjnym, zapewniamy pełny zakres usług serwisowych – powiedział Ryszard Kardasz, prezes Zarządu PIT-RADWAR S.A. W konsorcjum PIT-RADWAR S.A. pełni rolę lidera technicznego. Spółka będzie odpowiedzialna za opracowanie koncepcji, uzgodnienie wymagań i koordynację całości prac.

– Podpisanie porozumienie daje WB Electronics możliwość udziału w kolejnym kluczowym projekcie BMS dla polskiej armii. W pracy przy tworzeniu „Polskiego BMS” chcemy wykorzystać nasze wcześniejsze doświadczenia, m.in. w przygotowaniu systemu TOPAZ, który używany jest przez artylerię i pozostaje standardem w Siłach Zbrojnych RP. Dzięki stałemu kontaktowi z użytkownikami oferowanych przez nas systemów wiemy jakie są potrzeby polskich żołnierzy i możemy na te potrzeby odpowiedzieć w 100% – powiedział Piotr Wojciechowski, prezes Zarządu WB Electronics.

– Firma TRANSBIT dostarczy do „Polskiego BMS” nowoczesną technologię SCIP zapewniającą bezpieczeństwo transmisji informacji. Technologia ta pozwala na wdrożenie rozwiązań narodowych, spełniających wymagania NATO z jednoczesnym zapewnieniem interoperacyjności. Gwarancją interoperacyjności systemu „Polski BMS” jest uzyskane przez nas, w ramach testów międzynarodowych, potwierdzenia zgodności naszych rozwiązań SCIP z systemami innych państw NATO – powiedział Dariusz Faliński, prezes Zarządu Transbit Sp. z o.o.

PGZ – lider polskiego przemysłu i jeden z największych koncernów obronnych w Europie. Osiąga przychody na poziomie 5 mld zł rocznie, zatrudnia około 17,5 tys. wysoko wykwalifikowanych pracowników i skupia ponad 30 spółek (branże: obronna, stoczniowa, nowych technologii), które oferują innowacyjne i niezawodne produkty dla nowoczesnych armii. PGZ oferuje m.in. system obrony powietrznej krótkiego zasięgu z zestawem POPRAD; przenośny zestaw przeciwlotniczy GROM; system bezzałogowych statków powietrznych E-310; kołowy transporter opancerzony ROSOMAK; system artyleryjski z samobieżną haubicą KRAB; indywidualne wyposażenie żołnierza z karabinkami BERYL. PGZ posiada także kompetencje w zakresie projektowania, budowy oraz wyposażania okrętów. Ponadto, modernizuje i serwisuje pojazdy, samoloty, śmigłowce oraz okręty (także sprzęt byłego ZSRR).

PIT-RADWAR S.A. – czołowy dostawca systemów radiolokacyjnych i systemów uzbrojenia. Lider branży systemów C4ISR. Należąca do PGZ spółka PIT-RADWAR opracowała i wdrożyła do wojsk takie systemy klasy BMS, jak DUNAJ, PRZELOT-SAMOC, WOŁCZENICA, ŁOWCZA/REGA czy też SZAFRAN. Firma posiada doświadczenie w zakresie integracji systemów dowodzenia zgodnie z wymaganiami NATO w standardach LINK-11B, LINK-16, ADat-P3, MIP. W każdym z nich, spółka posiada aplikacje wdrożone, a w przypadku LINK-16 przetestowane na międzynarodowych ćwiczeniach.

WB Electronics S.A. – lider grupy przedsiębiorstw WB Group – która jest największym polskim prywatnym producentem i dostawcą elektroniki o przeznaczeniu wojskowym. WB Group zatrudnia ponad 800 pracowników, w tym ok. 50% pracuje w badaniach i rozwoju. W skład Grupy WB wchodzą następujące podmioty: WB Electronics S.A., Radmor S.A., Flytronic Sp. z o.o., Arex Sp. z o.o. i MindMade Sp z o.o. Grupa WB znana jest głównie z produkcji innowacyjnych, niezawodnych i sprawdzonych w boju systemów łączności FONET – obecnych w pojazdach ROSOMAK, oraz rodziny radiostacji F@stNet, powszechnie używanych w jednostkach artylerii systemów dowodzenia i kierowania ogniem ZZKO TOPAZ, nowatorskich systemów BSL FlyEye, systemów sterowania uzbrojeniem, uczestniczy w programie TYTAN, rozwiązań dla budowy systemów SmartGrid. Grupa WB jest poważnym eksporterem produkowanych przez siebie systemów. Skonsolidowane przychody grupy w roku 2014 przekroczyły kwotę 200 mln zł.

TRANSBIT Sp. z o.o. – czołowy polski producent wojskowych systemów teleinformatycznych i systemów łączności stosowanych w mobilnych i stacjonarnych węzłach łączności wszystkich rodzajów wojsk. Urządzenia produkowane w firmie TRANSBIT zostały zaprojektowane przez polskich inżynierów.

Źródło: Polska Grupa Zbrojeniowa