Dalkia: Metan z pokładów węgla dla ciepłownictwa (ROZMOWA)

13 grudnia 2018, 12:00 Energetyka

– Polska to dla nas atrakcyjny rynek, ponieważ tutaj możemy wdrażać oba obszary naszej działalności: optymalizację sieci energetycznych oraz poprawę efektywności energetycznej – powiedział Jerome Ladriere, wiceprezes ds. rozwoju międzynarodowego Grupy Dalkia w wywiadzie dla BiznesAlert.pl.

Jerome Ladriere podczas konferencji EEC Green. Fot. Dalkia
Jerome Ladriere podczas konferencji EEC Green. Fot. Dalkia

BiznesAlert.pl: Czym zajmuje się Dalkia w Polsce?

Jerome Ladriere: Realizujemy takie projekty jak odzyskiwanie ciepła z procesów przemysłowych czy wytwarzanie energii elektrycznej w skojarzeniu – kogeneracja i trigeneracja. Pomagamy lokalnym partnerom ograniczać koszty energii, likwidować niską emisję i co najważniejsze, podnosić komfort życia mieszkańców.

Nasze działania w Polsce koncentrują się na poprawie efektywności energetycznej poprzez zazielenianie miksu energetycznego oraz optymalizacji sieci przesyłowych. W Katowicach nasza spółka ZEC dostarcza ciepło do gospodarstw domowych i budynków użyteczności publicznej. W tym celu wykorzystuje metan pozyskiwany z kopalń węgla. Wykorzystanie metanu w produkcji energii zwiększa bezpieczeństwo pracujących w wyrobiskach górników oraz przyczynia się do obniżenia emisji metanu do atmosfery dla poprawy jakości życia mieszkańców regionu. Nasza druga spółka – Matex Controls, specjalizuje się w rozwiązaniach IT zwiększających efektywność energetyczną budynków. Matex Controls opracował innowacyjny system Virtual Energy Management System – VEMS, który monitoruje i optymalizuje zużycie energii w budynkach. Dzięki wykorzystaniu narzędzi spółki, klienci są w stanie zmniejszyć zużycie energii o średnio 15-25%.

Jak Dalkia postrzega problem smogu w Polsce? Macie pomysły jak sobie z tym poradzić?

Pomagamy klientom wspierać efektywność energetyczną w najbardziej energochłonnych sektorach gospodarki takich jak: sektor chemiczny, sektor hutniczy, wydobywczy, papierniczy, rolno-spożywczy czy budowlany. Zobowiązujemy się do osiągania wyników, które pomogą naszym klientom w zmniejszaniu zużycia energii, redukcji emisji CO2 jak również w ograniczeniu kosztów związanych z energią.

W Sosnowcu, na osiedlu „Juliusz” zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy przyłącza centralnej sieci ciepłowniczej do budynków, zbudowaliśmy dwufunkcyjne węzły cieplne, zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy wewnętrzne instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz instalację zintegrowanego systemu automatycznego sterowania ciepłem. Jest to system predykcyjny, który uwzględnia – na podstawie prognozy pogody – inercję cieplną budynku i zapobiega jego przegrzewaniu lub wychłodzeniu, optymalizując zużycie energii. Dzięki temu możemy rocznie ograniczyć w Sosnowcu emisję CO2 o 8000 ton i emisję pyłów o 81 ton.

Pomagamy naszym polskim klientom zmierzyć się z wyzwaniami transformacji energetycznej. Podpisaliśmy na przykład umowę z miastem Żywiec. Umowa ma na celu rozwój zintegrowanych projektów w obszarach efektywności energetycznej, likwidacji niskiej emisji i samowystarczalności energetycznej w Żywcu. Mamy też podpisaną umowę partnerską w Gdyni, gdzie pomagamy podnosić efektywność energetyczną dzięki monitorowaniu zużycia energii budynków. Polski rynek jest obiecujący i uważam, że mamy dobre rozwiązania dla polskich władz i przemysłu.

Jakie są dalsze plany na rozwój Dalkii?

Naszym celem jest dalszy rozwój w wybranych obszarach. Obszary, w których chcemy się rozwijać to przede wszystkim efektywność energetyczna, odzyskiwanie ciepła i ciepłownictwo. Chcemy dalej działać na dotychczasowych rynkach tj. w: Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Rosji, Belgii, Kanadzie, Francji oraz oczywiście w Polsce. Polska jest dla nas bardzo atrakcyjnym rynkiem z kilku powodów – po pierwsze to kraj, który od wielu lat odnotowuje znaczący wzrost gospodarczy, jeden z najwyższych w Europie. Uważamy też, że możemy dostarczyć klientom to, czego im potrzeba, czyli rozwiązania mniej energochłonne.

Polska jest jednym z kluczowych rynków rozwoju grupy. Będziemy skupiać się na działalności w segmentach ciepłownictwa, efektywności energetycznej i usług energetycznych dla budynków i przemysłu. Dalkia w Polsce planuje 3-krotny wzrost obrotów w krótkim terminie. Strategia na lata 2018-2022 będzie realizowana w oparciu o rozwój organiczny i pozyskiwanie nowych projektów publicznych i komercyjnych. Dalszy wzrost będzie oparty na lokalnych zasobach jak i globalnym doświadczeniu Grupy.

Rozmawiał Michał Perzyński