Dębieńsko: Australijczycy chcą zbudować kolejną kopalnię w Polsce

11 października 2016, 09:15 Energetyka
Kopalnia

Prairie Mining Limited („Prairie”, „Spółka”) rozszerza działalność w Polsce i przejmuje projekt Dębieńsko na Górnym Śląsku. Będzie to drugie realizowane w Polsce przedsięwzięcie, po flagowej inwestycji Spółki, którą jest budowa kopalni Jan Karski na Lubelszczyźnie.

Dębieńsko to doskonale zlokalizowany, położony na Górnym Śląsku, w gminie Czerwionka-Leszczyny, perspektywiczny projekt dysponujący bogatymi zasobami wysokiej jakości węgla koksującego typu 35.Planowane zasoby do wydobycia szacowane są na łącznie 210-260 mln ton węgla koksującego.

Szczegółowa ocena parametrów przyszłego wydobycia zostanie dokonana po przeprowadzeniu odpowiednich badań i analiz, a także realizacji studium wykonalności projektu według międzynarodowych standardów.

Prairie zwiększa swoje zaangażowanie w Polsce ze względu na dobre perspektywy węgla koksującego, a także potencjał eksportowy na rynki naszego regionu, które konsumują ok. 50% węgla koksującego typu 35 zużywanego w Europie.

Spółka przeznaczy na przejęcie projektu Dębieńsko maksymalnie 2 mln euro, które trafią do obligatariuszy znajdującego się w trudnej sytuacji finansowej NWR, właściciela 100% akcji NWR Karbonia, kontrolującego śląski projekt.

Prairie będzie kontynuować projekt, praktycznie przygotowany do realizacji, który jednak ze względu na kłopoty finansowe NWR od kilku lat nie notował postępów.

Transakcja pozostaje bez wpływu na siłę bilansu Prairie. Spółka ma wolne środki w wysokości ponad 16 mln dolarów australijskich, co pozwala na pokrycie wszystkich wydatków na prace projektowe związane z realizacją obu projektów.

– Dębieńsko jest jednym z ostatnich w Europie tak atrakcyjnych i znaczących projektów posiadających zasób węgla koksującego typu 35. Umożliwia on Prairie wejście w segment rynku węgla koksującego, uzupełniając ofertę produktową spółki. Dla podjęcia decyzji o przejęciu niebagatelne znaczenie miał fakt, że złoże znajduje się w Polsce, a więc w bliskim sąsiedztwie środkowoeuropejskich producentów stali – mówi Ben Stoikovich, Prezes Prairie Mining Limited. – Angażując się w projekt Dębieńsko, wykorzystujemy niepowtarzalną szansę, która się pojawiła, ale kluczowym projektem pozostaje dla nas kopalnia Jan Karski na Lubelszczyźnie – dodaje.

– CD Capital, jako strategiczny inwestor w spółce, w pełni wspiera Prairie w uruchomieniu drugiego projektu wydobycia węgla koksującego. Jesteśmy inwestorem długoterminowym i partnerem, który zapewni wsparcie w pełnej realizacji obu projektów. Dzięki Dębieńsku, w połączeniu z flagowym projektem – kopalnią Jan Karski, Prairie docelowo stanie się strategicznym dostawcą węgla koksującego dla europejskiej branży metalurgicznej – mówi Carmel Daniele, założycielka i partner zarządzająca CD Capital.

Węgiel koksujący typu 35 z Dębieńska uzupełni ofertę kopalni Jan Karski – węgla koksującego typu 34 i węgla energetycznego wysokiej jakości. Dzięki temu Prairie zdywersyfikuje portfolio produktowe, zaspakajając potrzeby różnych grup odbiorców na różnych rynkach. Popyt na wysokiej jakości węgiel, który zapewnią zarówno kopalnia Jan Karski na Lubelszczyźnie, jak i projekt Dębieńsko, niezmiennie przewyższa podaż. Konsumpcja węgla koksującego w Europie w 2015 roku wyniosła 80 mln ton, z czego 50 mln był to węgiel koksujący typu 35. Znakomita większość – 64 mln ton, czyli ok. 80% surowca zużywanego w krajach Europy, była importowana, przede wszystkim z USA i Australii. Potwierdzają to wysokie ceny rynkowe węgla koksującego, które w tym roku wzrosły o 150%.

Projekt Dębieńsko

Zlokalizowane na Górnym Śląsku Dębieńsko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie największych konsumentów węgla koksującego typu 35, tj. zakładów metalurgicznych i koksowni zlokalizowanych na Słowacji i Węgrzech, w Czechach, Austrii i Niemczech. Tylko w ub. roku te kraje włącznie z Polską zużyły 25 mln ton węgla koksującego typu 35, z czego 15 mln ton pochodziło z importu. Dla porównania szacowane zasoby węgla w Dębieńsku, które będą eksploatowane przez Prairie, wynoszą 210-260 mln ton i znajdują się w 16 pokładach położonych do głębokości 1250 m.

– Zwiększenie aktywności Prairie na polskim rynku jest odzwierciedleniem naszego przekonania co do potencjału polskiego górnictwa, ale także dobrych perspektyw dla węgla wykorzystywanego przez przemysł metalurgiczny w Europie Środkowej. Mamy tu optymalne warunki logistyczne, by cenowo wygrywać z surowcem importowanym z Australii czy USA – mówi Artur Kluczny, członek kadry managerskiej Prairie. – Na rynku europejskim jest miejsce na polski węgiel. Absolutnie nie zamierzamy konkurować z rodzimymi producentami na rynku krajowym, a na rynkach sąsiednich jest wystarczająco dużo miejsca, by tam zgodnie plasować polski węgiel. Przyszła produkcja Prairie przyczyni się do zwiększenia eksportu i wzmocnienia pozycji rynkowej polskiego węgla koksującego – dodaje.

Projekt niemal gotowy pod względem formalno-prawnym

Dawna kopalnia „Dębieńsko” prowadziła wydobycie do 2000 r. Część pozostałej po niej infrastruktury w znacznej mierze będzie mogła być wykorzystana w projekcie realizowanym przez Prairie. Dostępne są m.in. niezbędne przyłącza energetyczne, wodne oraz połączenia drogowe i linia kolejowa. Dzięki koncesji wydobywczej wydanej w 2008 r. oraz zmody­fikowanemu pozwoleniu środowiskowemu projekt będzie mógł być kontynuowany w fazie projektowej. Po jej zakończeniu możliwe będzie rozpoczęcie budowy infrastruktury kopalnianej.

Prairie po przeprowadzeniu szczegółowego, technicznego due diligence jest przekonana, że skoncentrowanie prac na mniejszym obszarze, niż wcześniej planowano, pozwoli na zmniejszenie nakładów kapitałowych oraz szybsze rozpoczęcie wydobycia przy jednoczesnym utrzymaniu rentowności projektu. Jedynie zaangażowanie Prairie w projekt, pozwoli go kontynuować i zapobiegnie zmarnowaniu wysiłku dotąd poniesionego na jego prowadzenie. Realizacja przedsięwzięcia według międzynarodowych standardów może być impulsem dla innych przedsięwzięć i przynieść korzyści branży wydobywczej, regionowi i całej polskiej gospodarce.

– Dębieńsko doskonale uzupełnia lubelski projekt Prairie. Wykorzystamy nasze dobre doświadczenia zdobyte dotychczas przy realizacji projektowanej kopalni Jan Karski. Przeanalizujemy wszystkie dostępne dane geologiczne, przeprowadzimy program wierceń i oszacujemy zasoby zgodnie z najnowszymi wytycznymi JORC – mówi Mirosław Taras, członek kadry managerskiej Prairie. – Przygotujemy studium wykonalności spełniające międzynarodowe standardy. To będzie kluczowe w kontekście późniejszych działań związanych m.in. z pozyskaniem finansowania. Ten dokument dokładnie pokaże nam parametry kopalni. Chcemy, aby wszystkie te prace zostały zakończone do 2019 r., bo zależy nam na jak najszybszym rozpoczęciu budowy kopalni i uruchomieniu produkcji – dodaje.

Ważną częścią akwizycji jest pozyskanie zespołu doświadczonych specjalistów. Prairie, realizując projekt Dębieńsko, zamierza wykorzystać jego wiedzę i kompetencje w dalszych pracach projektowych. Podobnie jak na Lubelszczyźnie, Prairie planuje prace przygotowawcze i rozpoznawcze z udziałem fachowców mających międzynarodowe doświadczenie. Zaproponuje najnowocześniejsze rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne stosowane obecnie w sektorze wydobywczym.

Prairie Mining