Jest decyzja wojewody o lokalizacji atomu z USA na Pomorzu

26 października 2023, 13:45 Alert

Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) uzyskały decyzję wojewody o wskazaniu lokalizacji dla elektrowni jądrowej na Pomorzu. To kolejny ważny etap w drodze do rozpoczęcia prac w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino w gminie Choczewo. To tak zwana decyzja lokalizacyjna będąca ostatnim etapem przed przygotowaniami do budowy.

– Mamy to. Polskie Elektrownie Jądrowe uzyskały decyzję o ustaleniu lokalizacji dla elektrowni jądrowej na Pomorzu. Decyzja Pana Wojewody Drelicha z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku to ostatni krok przed rozpoczęciem prac przygotowawczych w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino w gminie Choczewo. To kolejna uzyskana w tym roku istotna decyzja w procesie zgód administracyjnych. Nie zwalniamy tempa. Energia z pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce popłynie w 2033 roku – napisała pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Anna Trzeciakowska na platformie X.

Zielone światło od wojewody daje możliwość przygotowania miejsca potencjalnej budowy z pomocą określonych badań. – Powstająca na Pomorzu elektrownia jądrowa wpłynie na stabilność zasilania, będzie równoważyć prognozowany wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną i zapewni suwerenność energetyczną – mówił we wrześniu wojewoda pomorski Dariusz Drelich.

– Realizacja naszej inwestycji wiąże się z szeregiem korzyści społeczno-gospodarczych dla całego regionu Pomorza. Lokalizacja „Lubiatowo-Kopalino” została wskazana jako preferowana przez spółkę już w 2021 roku z uwagi na równowagę pomiędzy aspektami środowiskowymi, a czynnikami społeczno-gospodarczymi oraz bezpieczeństwa jądrowego. Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji dla pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, to kolejny zrealizowany w tym roku przez spółkę krok milowy, który przybliża nas jako inwestora do momentu rozpoczęcia budowy obiektu – mówi Mateusz Berger, prezes spółki Polskie Elektrownie Jądrowe.

PEJ podkreśla, że decyzja o ustaleniu lokalizacji nie jest równoznaczna z pozwoleniem na budowę. Po uzyskaniu decyzji lokalizacyjnej inwestor jest zobowiązany do pozyskania pozwolenia na wykonanie prac przygotowawczych, wydawanego również przez wojewodę. Następnie zezwolenie na budowę elektrowni musi wydać prezes Państwowej Agencji Atomistyki, a w kolejnym etapie wojewoda pomorski podejmuje decyzję o przyznaniu pozwolenia na budowę, co pozwoli na rozpoczęcie prac budowlanych.

Program Polskiej Energetyki Jądrowej zakłada uzyskanie decyzji środowiskowej i lokalizacyjnej oraz umowy projektowej z wykonawcami w 2023 roku. Budowa pierwszego reaktora miałaby ruszyć w 2026 roku i zakończyć się w 2033 roku. Polska chce mieć 6-9 GW energetyki jądrowej w 2043 roku. Według GDOŚ eksploatacja elektrowni nie spowoduje ponadnormatywnych emisji gazów i pyłów do środowiska, ani nie będzie wiązała się z wprowadzaniem ponadnormatywnych dawek substancji promieniotwórczych do gleby i ziemi, wód oraz powietrza.

Jędrzej Stachura

Wciąż nie ma drugiej lokalizacji atomu rządowego w Polsce. Francuzi zabiegają o wybór ich oferty