Deloitte: Sektor jądrowy ma znaczenie dla rynku pracy w UE

2 maja 2019, 07:45 Alert

Jak wynika z analizy międzynarodowej firmy doradczej Deloitte, europejski przemysł jądrowy utrzymuje ponad 1,1 miliona miejsc pracy w UE i generuje ponad pół biliona euro dochodów. Badanie zostało zlecone przez Europejskie stowarzyszenie przemysłu jądrowego – Foratom, aby ocenić wkład sektora jądrowego w ogólną gospodarkę UE28, zarówno obecnie, jak i w dalszej perspektywie do 2050 roku.

Elektrownia jądrowa Doel. Fot. Wikimedia Commons
Elektrownia jądrowa Doel. Fot. Wikimedia Commons

Obecnie w 14 z 28 państw należących do UE działa 126 energetycznych reaktorów jądrowych o sumarycznej mocy 118 GWe, które wytwarzają około 25 procent całkowitej produkcji energii elektrycznej.
Według raportu Economic and Social Impact Report, opublikowanego 25 kwietnia przez zespól analityków Deloitte, każdy gigawat zainstalowanej mocy jądrowej w UE:

• uruchamia rocznie inwestycje w kwocie 9,3 mld euro (10,4 mld dolarów) zarówno w sektorze jądrowym, jak i w towarzyszących sektorach gospodarczych,
• zapewnia stałe i lokalne zatrudnienie dla prawie 10 000 osób oraz
• generuje 4,3 mld € do PKB UE.

Oznacza to, że każde euro wydane w przemyśle jądrowym generuje 5 euro do PKB UE, a każde bezpośrednie miejsce pracy utworzone w przemyśle jądrowym tworzy 3,2 miejsc pracy w całej gospodarce UE.  Dla porównania, energetyka wiatrowa (o mocy zainstalowanej 160 GWe) zapewnia nieco ponad 250 000 miejsc pracy w Europie i generuje 36,1 miliarda euro do PKB, podczas gdy sektor energii słonecznej zapewnia pracę dla nieco ponad 80 000 osób, przy zainstalowanej mocy 100 GWe.

„Ponieważ jednym z celów tej analizy było dostarczenie danych o wkładzie gospodarczym europejskiego przemysłu jądrowego do 2050 roku, decydenci mają teraz do dyspozycji wiarygodną prognozę korzyści, które można uzyskać z wdrożenia 150 GWe mocy jądrowych w całej Unii Europejskiej” – powiedział Sorin Elisei, starszy menedżer w Deloitte Romania.

Patrząc w przyszłość do 2050 roku, jeśli energia jądrowa miałaby nadal stanowić jedną czwartą bilansu energetycznego w 2050 roku (150 GWe zainstalowanej mocy), analiza przewiduje, że przemysł jądrowy będzie:

• zapewniał ponad trzy miliony miejsc pracy rocznie,
• generował 576 mld euro rocznie do PKB,
• powodował zwiększenie dochodów podatkowych o 110,2 mld euro rocznie i
• zapewni do dyspozycji gospodarstw domowych dochód w wysokości 490,9 mld euro.

„Jeśli Europa poważnie myśli o dekarbonizacji swojej gospodarki do 2050 roku, wówczas jedna czwarta energii elektrycznej produkowanej w UE będzie musiała nadal pochodzić z energii jądrowej”, powiedział dyrektor generalny Foratom, Yves Desbazeille. „Umożliwi to UE nie tylko osiągnięcie celów emisyjnych, zapewniając jednocześnie stały dostęp do energii, której potrzebuje, ale wniesie także znaczący wkład w rozwój gospodarczy i tworzenie miejsc pracy”.

Osoby zatrudnione obecnie w przemyśle węglowym mogą zostać przekwalifikowane, aby wypełnić lukę w umiejętnościach w przemyśle jądrowym, a energia jądrowa może pomóc w utrzymaniu europejskiej bazy przemysłowej, zapewniając stałe dostawy energii o niskiej emisji dwutlenku węgla po przystępnych cenach – czytamy w analizie Deloitte.

FORATOM (European Atomic Forum) z siedzibą w Brukseli, jest branżowym stowarzyszeniem przemysłu jądrowego w Europie. Członkiem FORATOM jest 15 krajowych stowarzyszeń jądrowych, za pośrednictwem których reprezentowanych jest prawie 3000 przedsiębiorstw europejskich działających w branży jądrowej, które tworzą około 1,1 mln miejsc pracy.

World Nuclear News/Foratom