DGP: W zeszłym roku 20 firm miało zapasy paliwa mniejsze od wymaganych

16 stycznia 2018, 07:00 Alert

Według „Dziennika Gazety Prawnej” w ubiegłym roku 20 firm zgłosiło do Urzędu Regulacji Energetyki zapasy paliwa niższe od wymaganych ustawą łącznie dla 30 instalacji produkujących energię elektryczną i ciepło.

Elektrociepłownia w Łęgu. Zdjęcie: Radosław Ziomber (licencja CC BY-SA 3.0).

Z dokumentu URE, na który powołuje się „DGP” wynika, że między 5 stycznia a 8 grudnia ubiegłego roku kłopoty z wymaganymi ustawą 30-dniowymi zapasami węgla kamiennego zgłosiło do URE 20 firm w 30 elektrowniach, elektrociepłowniach czy ciepłowniach.

Jak czytamy w gazecie, spowodowane było to zmniejszeniem wydobycia węgla oraz brakiem wagonów do transportu paliwa, co nie pozwalało pokryć niedoborów paliwem z importu. „DGP” zwraca w tym miejscu uwagę, że import węgla do Polski wzrósł w ubiegłym roku w porównaniu do 2016 r. o kilka milionów ton.

Dziennik Gazeta Prawna/CIRE.pl