Polska spółka uruchomiła projekt większego wdrożenia dronów przemysłowych

10 kwietnia 2024, 15:30 Alert

Emitel poinformował o zakończeniu prac w projekcie „Emitel Drone Labs”. Projekt ma pomóc rozwinąć sektor Bezzałogowych Statków Powietrznych i ich wykorzystanie w przemyśle, m.in. do prac pomiarowych.

Dron H2 w trakcie inspekcji infrastruktury liniowej. Źródło: Prometheus

Emitel, operator naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej, poinformował o zakończeniu przygotować do inauguracji projektu „Emitel Drone Labs”. Inicjatywa skupia się na testach dronów przemysłowych, wykorzystywanych m.in. w branży medycznej, do zadań kurierskich, do pomiarów czy w sektorze bezpieczeństwa. Emitel umieścił instalację testową na obiektach wysokościowych spółki znajdujących się na obszarze Beskidu Małego i Śląskiego. Firma deklaruje również otwarcie swojego środowiska dla firm i start-upów, które rozwijają technologię Bezzałogowych Statków Powietrznych.

Spółka zwraca uwagę na regulacje prawne obowiązujące w Unii Europejskiej, która określa, że aby mogła powstać przestrzeń powietrzna integrująca loty statków bezzałogowych z załogowymi (U-Space), BSP muszą działać w specjalistycznej zintegrowanej sieci. W jej ramach powinny przekazywać informacje o swoim położeniu do naziemnych odbiorników i innych jednostek powietrznych znajdujących się na danym obszarze. Emitel zaznacza, że jej maszty oraz wieże przekraczające wysokość 300 metrów umożliwiają powstanie kompleksowego rozwiązania oraz pokrycia sygnałem całej Polski.

– Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych do wykonywania na szeroką skalę zadań, takich jak dostarczanie przesyłek kurierskich, transport medyczny, czy dokonywanie zautomatyzowanych pomiarów, to bardzo bliska przyszłość. Emitel włącza się w prace m.in. nad kreowaniem powietrznych przestrzeni typu U-Space. Celem testów jest podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji naszych specjalistów, co przybliży nas do komercjalizacji tego typu rozwiązań. Jesteśmy także otwarci na współpracę ze start-up’ami oraz bardziej doświadczonymi partnerami.. Testy w ramach projektu Emitel Drone Labs będą odbywały się przy wykorzystaniu metod gwarantujących pełne bezpieczeństwo lokalnym społecznościom. To jeden z pierwszych tego typu projektów w Polsce” – powiedział Andrzej Kozłowski, prezes Emitel.

Spółka przytacza raport: „Burza. Rynek dronów w Polsce” w którym napisano, że wizja miasta przyszłości (Urban Air Mobility) według której ludzie wykorzystują drony na szeroką skalę, pobudziło decydentów do działania. Autorzy twierdzą, że rozwój dronów to szansa dla miejskiej mobilności i dostaw towarów. BSP mają krótszy czas transportu i są w stanie dotrzeć tam gdzie nie dotrą pojazdy kołowe.

Emitel w ramach projektu prowadzi prace przygotowawcze i wykonał testy w zakresie wykorzystania PSP.

– Emitel umożliwi także partycypację w testach partnerom z różnych sektorów gospodarki oraz podmiotom publicznym. Zintegrowanie sieci na dużym obszarze, umożliwi przetestowanie zróżnicowanych scenariuszy i warunków lotów oraz szerokiej gamy bezzałogowych statków powietrznych, a także komunikacji, przesyłu wysokiej, jakości sygnału wideo oraz dostępnych na rynku technologii zdalnej identyfikacji – pisze spółka.

Emitel / Marcin Karwowski

Drzewiecki: Drony to dokładność i oszczędność a Polacy je mają (ROZMOWA)