Dudek: Zapowiedź zmian w polityce energetycznej UE?

16 kwietnia 2014, 12:45 Energetyka

– O ile kryzys gospodarczy przywrócił odpowiednie miejsce w debacie konkurencyjności cen energii, tak agresywna polityka Rosji przyczyniła się do większego zainteresowania bezpieczeństwem dostaw – pisze Jerzy Dudek z Centrum Europejskie Natolin w analizie pt. „Zapowiedź zmian w polityce energetycznej? Analiza postanowień Rady Europejskiej obradującej w dniach 20–21 marca 2014 roku w zakresie energii i klimatu.

Polityka energetyczna Unii Europejskiej opiera się o trzy cele: zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii. Wraz z biegiem czasu kwestia zrównoważonej energii zaczęła odgrywać dominującą rolę skutkując powstaniem logiki path dependency rozwoju tej polityki. Zmieniające się okoliczności – spowodowana przez kryzys gospodarczy i recesję chęć zwiększenie konkurencyjności przemysłu i agresywna polityka zagraniczna Rosji, mogą prowadzić do przywrócenia równowagi pomiędzy trzema celami. Autor analizuje konkluzje spotkania Rady Europejskiej z dni 20 – 21 marca 2014 roku w kontekście debat towarzyszących ustalaniu ram funkcjonowania polityki energetycznej do roku 2030. Stwierdza, że decyzje podjęte na spotkaniu Rady Europejskiej odzwierciedlają zmieniające się okoliczności i jednocześnie tworzą korzystne dla Polski warunki do negocjacji przyszłego kształtu polityki energetycznej – ocenia analityk. – Wewnętrzne dyskusje w Komisji Europejskiej pomiędzy zwolennikami perspektywy środowiskowej i przemysłowej (ci ostatni preferowali zmniejszenie emisji o 35%) co do ram polityki klimatyczno-energetycznej były wyraźnym przejawem wpływu „nowych okoliczności” na politykę energetyczną UE. Podobne różnice można było zauważyć pomiędzy poszczególnymi podmiotami, które wyraziły swoje stanowiska w ramach konsultacji zainicjowanych publikacją Zielonej Księgi w 2013 roku. Przykładowo, niektóre postulowały całkowite zniesienie celu w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych, podczas gdy inne postulowały poziom 30%, a jeszcze inne nawet 45%.

– Na spotkaniu Rady Europejskiej nie zapadły decyzje określające ramy polityki energetycznej do roku 2030. Już w trakcie przygotowań do szczytu jasne było, że postanowienia w tej kwestii zostaną odsunięte w czasie. W konkluzjach znalazły się jedynie cztery zasady, na których
ma się ona opierać. Jedną z nich, w odpowiedzi na propozycję Komisji odnośnie nowego systemu zarządzania, jest „zapewnienie państwom członkowskim elastyczności co do sposobu dotrzymania ich zobowiązań z uwzględnieniem sytuacji poszczególnych krajów oraz z poszanowaniem ich swobody określania swojego koszyka energetycznego – informuje Dudek.

– O ile kryzys gospodarczy przywrócił odpowiednie miejsce w debacie konkurencyjności cen energii, tak agresywna polityka Rosji przyczyniła się do większego zainteresowania bezpieczeństwem dostaw – pisze autor analizy, którą można przeczytać w całości w portalu Centrum Europejskiego Natolin.

Jerzy Dudek jest absolwentem prawa i nauk politycznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz prawa na uniwersytecie w Cambridge. Obecnie prowadzi badania w Departamencie prawa na Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji.