Dutkiewicz: Rozpoczęliśmy budowę Rail Baltica

30 maja 2014, 09:01 Infrastruktura
Maciej Dutkiewicz

Rozpoczęła się modernizacja linii kolejowej Warszawa – Białystok: kluczowy odcinek linii Rail Baltica. Prace ruszyły na odcinku Tłuszcz – Szewnica. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. obejmuje kompleksową przebudowę torów i peronów. Trasa Warszawa Rembertów – Zielonka –Sadowne to część linii kolejowej – fragment transeuropejskiego korytarza, który łączy Warszawę przez Kowno, Rygę, Tallin z Helsinkami; jedyne połączenie kolejowe Litwy, Łotwy, Estonii z Polską i pozostałymi krajami UE. 

– Już nie rozbieramy, a budujemy. Od grudnia 2013 r. rozpoczęły się pierwsze prace rozbiórkowe m.in. na odcinku od Zielonki do Warszawy Rembertowa. Zaś obecnie doszliśmy do momentu, że w okolicach Siewnicy – na północ, w stronę Sadownego nie prowadzimy prac rozbiórkowych, ale budowę nowych torów, po uzyskaniu pozwolenia na budowę – wyjaśnia w rozmowie z naszym portalem Maciej Dutkiewicz, rzecznik Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych.

W jego opinii jest to początek prac zaplanowanych przez PKP PLK na tej linii. Firma chciałaby, aby najwięcej robót zostało przeprowadzonych w przyszłym roku i w 2016 r.

– Inwestycja jest realizowana w oparciu o środki z funduszy europejskich jeszcze z poprzedniej perspektywy finansowej UE – mówi dalej Dutkiewicz. – Zakładamy, że do tego czasu powinniśmy zakończyć inwestycję na odcinku Warszawa Rembertów – Zielonka – Sadowne. Jeszcze w ramach kończącej się perspektywy przygotowujemy dokumentację projektową dla ok. 100-km odcinka Sadowne – Białystok, rozdzielonego na dwa kontrakty.

Wg Dutkiewicza PKP PLK aktualizuje także dokumentację projektową dla odcinków na północ Białegostoku, do granicy z Litwą.

– Są to zadania, które obecnie przygotowujemy pod względem formalnym, by mieć dokumentacje projektową – twierdzi Dutkiewicz. – Wszystko po to, by można było skorzystać z unijnych funduszy na obecną perspektywę w latach 2014-2020, w chwili, gdy staną się one dostępne. Formalnie cały polski odcinek trasy, o łącznej długości ok. 340 km  ma być gotowy do 2020-2022 r.