Dycha: TTIP może być podstawą do rewizji polityki klimatycznej

17 czerwca 2015, 11:35 Energetyka

TTIP jako źródło transatlantyckiej przewagi konkurencyjnej to temat seminarium, które odbyło się 12 czerwca 2015 r. w Warszawie. W dyskusji na temat Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie handlu i Inwestycji wziął udział podsekretarz stanu w MG Andrzej Dycha.

W trakcie panelu dyskusyjnego wiceminister wskazał m.in. na konieczność zabezpieczenia interesu energetycznego Polski i Unii Europejskiej poprzez zawarcie rozdziału dot. handlu nośnikami energii. Jako równie ważną wymienił konieczność przyjęcia takich zapisów w umowie, które będą wychodzić naprzeciw oczekiwaniom MŚP.. – TTIP może przynieść wymierne korzyści, zwłaszcza dla mniejszych przedsiębiorców. Dotyczy to przede wszystkim zakładanej likwidacji ceł – ocenił.

Podsekretarz stanu w MG przypomniał również o potrzebie zabezpieczenia interesów branż szczególnie istotnych dla Polski, w tym dla sektora chemicznego, poprzez przyjęcie możliwie długich okresów przejściowych w liberalizacji taryfowej i klauzuli ochronnej w przypadku nadmiernego importu. Wskazał ponadto na wagę porozumienia dla Unii Europejskiej. – Liczę, że TTIP może stać się impulsem do zrewidowania m.in. zasad polityki klimatycznej UE – podkreślił.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki