Autor: Andrzej Dycha
– Rząd RP aktywnie uczestniczy w pracach Komisji Europejskiej na rzecz zawarcia umowy o wolnym handlu z USA. Liczymy, że TTIP przyniesie […]
– Kluczowe cele polityki energetycznej UE to zapewnienie obywatelom i przedsiębiorstwom pewnej i zrównoważonej energii po przystępnej cenie […]
Wiodącym tematem rozpoczętego wczoraj Europejskiego Kongresu Finansowego jest integracja europejska wobec kryzysu bezpieczeństwa. O tym jak […]
TTIP jako źródło transatlantyckiej przewagi konkurencyjnej to temat seminarium, które odbyło się 12 czerwca 2015 r. w Warszawie. W dyskusji na […]
– Międzynarodowa Karta Energetyczna to nie tylko wyznacznik zmieniającej się globalnej architektury w sektorze energii, ale również […]
Nowa strategia Unii Europejskiej dotycząca ciepłownictwa i chłodnictwa była przedmiotem  nieformalnego posiedzenia Ministrów do spraw Energii, […]
– Analiza propozycji przedstawionych w pakiecie KE w zakresie Unii Energetycznej skłania nas do uwzględnienia w naszym stanowisku czterech […]
– Dzięki umowie o wolnym handlu pomiędzy UE i USA Polska otworzy się na nowe rynki i przyciągnie amerykańskie inwestycje. Poprawi się […]
Bezpieczeństwo energetyczne, infrastruktura przesyłowa oraz wymiana handlowa to główne tematy rozmów podsekretarza stanu w MG Andrzeja Dychy z […]
Polityka klimatyczna, rola przemysłu w rozwoju gospodarczym państw UE oraz wspólny rynek energii to główne tematy posiedzenia Rady UE ds […]
Interwencja Komisji Europejskiej w systemie handlu emisjami to niebezpieczny precedens, który może się powtórzyć – uważa Andrzej Dycha, […]
Umowa o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi to szansa na tańszy gaz dla Polski. Zniesienie barier umożliwi import […]