Dycha: Polityka klimatyczna nie może zdominować Unii Energetycznej

6 marca 2015, 08:33 Energetyka
Komisja Europejska

– Analiza propozycji przedstawionych w pakiecie KE w zakresie Unii Energetycznej skłania nas do uwzględnienia w naszym stanowisku czterech istotnych z naszego punktu widzenia priorytetów – powiedział wiceminister Andrzej Dycha podczas posiedzenia Rady Unii Europejskiej ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii, które odbyło się 5 marca 2015 r. w Brukseli.

Wiceminister Dycha podkreślił, że w dalszych pracach głównym filarem Unii Energetycznej powinno być bezpieczeństwo dostaw energii do państw Unii. – Kluczowe w tym zakresie pozostają kwestie: budowy infrastruktury energetycznej, a także stworzenie mechanizmów solidarnościowych na wypadek kryzysu. Poza tym musimy pamiętać o  wykorzystaniu rodzimych źródeł i zasobów energii jak również zdywersyfikowaniu dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego do UE – podkreślił. Jako ostatni polski priorytet wiceszef resortu gospodarki wymienił wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego sąsiadów UE ze wspólnoty energetycznej.

Zwrócił także uwagę, że Polska popiera rozwiązania zaproponowane w komunikacie Komisji Europejskiej w sprawie Unii Energetycznej. – Kluczowe pozostaje w tym momencie odpowiednie wprowadzenie ich w życie, przez szybkie przedstawienie projektu rewizji rozporządzenia ws. bezpieczeństwa dostaw gazu oraz decyzji ws. umów międzyrządowych w obszarze energii – podkreślił.

Wiceminister Dycha podczas posiedzenia zwrócił także uwagę, że dla Polski kluczowe jest zachowanie neutralności technologicznej i uwzględnienie w koncepcji Unii Energetycznej roli zasobów własnych UE w zmniejszaniu uzależnienia państw członkowskich od importu surowców.

Podkreślił również, że zagadnienia dotyczące polityki klimatycznej nie powinny zdominować dalszych prac nad Unią Energetyczną.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki