Polska wdroży dyrektywę gazową mającą usidlić Nord Stream 2

25 lutego 2020, 06:30 Alert
fot. Nord Stream 2
Rury projektu Nord Stream 2. Fot. Nord Stream 2

Rząd zajmie się we wtorek projektem zmiany Prawa energetycznego, wprowadzającym zapisy nowelizacji dyrektywy gazowej z kwietnia 2019 r. Dyrektywa przewiduje objęcie unijnymi regulacjami także gazociągów, łączących kraje państwa UE z państwami trzecimi.

Dyrektywa, która powstała w odpowiedzi na budowę gazociągu Nord Stream 2, przewiduje, że leżące na terytorium Unii części gazociągów, łączących kraje UE z państwami trzecimi – nie należącymi do UE lub EFTA – podlegają wspólnym zasadom wewnętrznego rynku gazu.

W Ocenie Skutków Regulacji można przeczytać, że w przypadku istniejącego Gazociągu Jamalskiego przepisy, przewidziane dyrektywą rozwiązania są już stosowane, a w przypadku Baltic Pipe ustawa nie nałoży obowiązków, gdyż pełne stosowanie prawa UE przewidziane zostało w umowie międzyrządowej regulującej funkcjonowanie tego gazociągu.

Głównym celem rewizji dyrektywy gazowej z 2019 r. było uregulowanie statusu powstającego gazociągu Nord Stream 2. Zgodnie z nią podmorskie części gazociągów na terytorium UE podlegają przepisom unijnym.

Polska Agencja Prasowa

Jakóbik: Jak dyrektywa gazowa wpłynie na Nord Stream 2?