Austria chce rozmawiać o pakiecie zimowym i rolnictwie, a nie o dyrektywie gazowej

3 września 2018, 06:15 Alert
Nord Stream i OPAL bez podpisów
Nord Stream i jego niemiecka odnoga, OPAL. Grafika: BiznesAlert.pl

Zmiany klimatu, pakiet zimowy i zrównoważone rolnictwo – to priorytety austriackiej prezydencji w UE. Najbardziej kontrowersyjne zmiany w dyrektywie gazowej najprawdopodobniej nie będą tematem poruszanym w czasie prezydencji Austrii w Radzie Unii Europejskiej. 

Wspólna Polityka Rolna

Radzenie sobie ze zmianą klimatu i rozwój zrównoważonego rolnictwa to priorytety austriackiej prezydencji UE, twierdzi minister ds. zrównoważonego rozwoju Elisabeth Köstinger w rozmowie z portalem Politico.

– Rolnictwo jest jedną z głównych gałęzi przemysłu dotkniętych zmianami klimatycznymi, nadszedł czas, abyśmy w trakcie reformy wspólnej polityki rolnej omówili również ochronę klimatu. – powiedziała minister. – Mamy szansę zreformować wspólną politykę rolną. Powinniśmy dyskutować o tym i podejmować decyzje – dodała Köstinger, pochodząca z Austriackiej Partii Ludowej (ÖVP).

Pakiet zimowy

– Głównym tematem prezydencji austriackiej jest „Europa, która chroni”. – powiedziała minister. – Dla mnie ochrona klimatu jest priorytetem. Moim celem politycznym jest, aby ochrona klimatu stała się przedmiotem troski obywateli, nie tylko w Austrii, ale w całej Europie. Prezydencja austriacka chce przyjąć w pełni pakiet czystej energii do końca tego roku – zapewniała Köstinger.

„Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”, zwana także Pakietem Zimowym (od momentu prezentacji dokumentu) składa się z czterech rozporządzeń oraz czterech dyrektyw. Jest to zestaw rekomendacji Komisji Europejskiej w sprawie zmian w prawie, dotyczących polityki energetycznej i klimatycznej UE na lata 2020 – 2030. Pakiet składa się z propozycji reformy systemu legislacyjnego zarządzania tzw. Unią Energetyczną, nowelizacji dyrektywy o efektywności energetycznej, nowelizacji dyrektywy o OZE oraz rozporządzenia i dyrektywy rynkowej, mających na celu dokończenie budowy europejskiego rynku energii, zakładających integrację krajowych i regionalnych rynków, tak aby umożliwić handel energią elektryczną. Zaproponowane zmiany mają wejść w życie po 2020 roku.

RAPORT: Pakiet Zimowy przyspiesza. Coraz mniej czasu dla polskiej energetyki

Dyrektywa Gazowa poza agendą

Austriacka minister nie wspomniała jednak o zmianach w dyrektywie gazowej, które mogłyby podporządkować planowany gazociąg Nord Stream 2 zasadom trzeciego pakietu energetycznego. Komisja Europejska przedstawiła propozycje nowelizacji dyrektywy gazowej w listopadzie 2017 roku.

Jakóbik: Danse macabre z dyktatorem

W marcu 2018 roku Komisja ds. Energii i Przemysłu Parlamentu Europejskiego przyjęła zaproponowane przez Komisję Europejską poprawki do dyrektywy o rynku gazowym, zgodnie z którymi gazociągi budowane przez państwa trzecie i wchodzące na terytorium Unii Europejskiej muszą pozostawać w pełnej zgodności z unijnymi przepisami, dotyczącymi rynku gazu, a wyjątki muszą być ograniczone w czasie. Projekt musi być zaakceptowany przez kraje członkowskie, żeby mógł trafić do negocjacji z PE, który już poparł nowe przepisy. Dlatego, po decyzji krajów, ostateczny kształt dyrektywy mógłby zostać zaakceptowany dość szybko. Wprowadzone do dyrektywy zmiany mają jednoznacznie wskazać, że podmorskie części gazociągów na terytorium UE podlegają przepisom unijnego trzeciego pakietu energetycznego.

Jeśli takie przepisy zostałyby przyjęte, mogłyby zagrozić opłacalności projektu Nord Stream 2. Znaczenie ma jednak czas, bo prace przygotowawcze przed budową gazociągu już się rozpoczęły, a praca nad nowymi przepisami idzie powoli.

Buzek: Rewizja dyrektywy gazowej dla nowych gazociągów (ROZMOWA)

Eksperci oraz dyplomaci mają wątpliwości, czy Austria będzie skłonna do szybkiej pracy nad nowymi przepisami. Wiedeń opowiada się za dialogiem z Rosją, kontynuowaniem i rozwijaniem współpracy, mimo nielegalnego zajęcia Krymu i wspierania prorosyjskich separatystów na wschodzie Ukrainy. W projekt jest zaangażowana austriacka spółka OMV. – Austriacy, którzy 1 lipca objęli prezydencję w UE, nie będą prawdopodobnie spieszyć się z pracami nad unijną dyrektywą gazową, która wymierzona jest w Nord Stream 2 – powiedział w lipcu PAP i innym dziennikarzom jeden z unijnych dyplomatów.

Austria nie będzie się spieszyć z rewizją dyrektywy gazowej

Z kolei w czerwcu, ówczesny wiceminister energii Michał Kurtyka powiedział, że z Polską współpracuje stale 10 krajów, w maju było to 15 państw, a na spotkaniu ambasadorów było to już 19 państw, które chciały przejść z poziomu technicznego na poziom polityczny w rozmowach dotyczących dyrektywy gazowej. Nie wszystkie kraje jednak chciały wówczas takiego rozstrzygnięcia, a prezydencja bułgarska przełożyła w związku z tym dalsze rozmowy na kolejną, tym razem prezydencję austriacką. Nieoficjalnie, kraje, które miały być sceptyczne wobec przyspieszenia prac nad tym projektem to Niemcy i Austria, choć politycy i dyplomaci zaangażowani w proces z rezerwą podchodzą do wymieniania sojuszników i oponentów zmian w tej dyrektywie.

Jakóbik: Układ korupcyjny stulecia broni Nord Stream 2

Kolejne rozmowy o energetyce w drugiej połowie września

Z harmonogramu prezydencji austriackiej wynika, że kolejne rozmowy poświęcone energetyce zaplanowano na wrzesień. W Linzu 17 i 18 września odbędzie się konferencja wysokiego szczebla poświęcona energii „Charge for Change: Innovative Technologies for Energy-Intensive Industries”. Ma ona na celu podkreślenie roli innowacji jako kluczowego wyznacznika wdrażania unii energetycznej, która zgromadzi przedstawicieli unijnych i krajowych, reprezentujących politykę i zainteresowane strony w celu przedyskutowania roli wodoru, magazynowania i wkładu przemysłu energochłonnego w transformację energetyczną. Konferencja odbędzie się w okresie poprzedzającym nieformalne spotkanie ministrów energetyki, które odbędzie się w Linzu w dniach 17 i 18 września.

To z kolei spotkanie będzie poświęcone integracji energetyki odnawialnej z systemem energetycznym oraz wkładowi innowacyjnych technologii energetycznych w osiągnięcie tego celu. Oprócz prezentacji udanych, innowacyjnych projektów z Austrii, wydarzenie będzie także okazją do omówienia dalszych, istotnych kwestii dotyczących utworzenia unii energetycznej.

Natomiast 18 i 19 września w Pamhagen austriacka prezydencja w Radzie Unii Europejskiej będzie gospodarzem nieformalnego posiedzenia Grupy Roboczej ds. energii. Nieformalne spotkanie odbywa się tradycyjnie raz na sześć miesięcy w państwie członkowskim, sprawującym prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Spotkanie odbędzie się w Burgenlandzie.

Jest poparcie większości UE za przyspieszeniem prac nad dyrektywą gazową