Dzięki aukcjom Gaz-System podpisuje nowe umowy na wykorzystanie polskich gazociągów

30 listopada 2015, 07:26 Energetyka

Październik zakończył się dla spółki Gaz-System S.A. podpisaniem pięciu nowych umów na świadczenie usługi przesyłu gazu. Grono klientów przesyłowych powiększyło się m.in. o spółki Gas and Energy Trading  Sp. z o.o., Polish Trading Point  S.A oraz  ENiGAZ Sp. z o.o., zwiększając  tym samym liczbę  klientów przesyłowych Gaz-System S.A. do 115 podmiotów.

Wśród nowych partnerów biznesowych znalazła się spółka Gas and Energy Trading Sp. z o.o., świadcząca usługi sprzedaży obrotu energii elektrycznej oraz gazu ziemnego. Przedsiębiorstwo  prowadzi działalność na terenie całej Polski w oparciu o zasadę TPA (Third Party Access), polegającą na dostępie do infrastruktury  stron trzecich, a tym samym umożliwieniu klientom wyboru dowolnego sprzedawcy energii. Gas and Energy Trading Sp. z o.o. stworzyło możliwość połączenia hurtowego obrotu energią oraz  gazem ze sprzedażą do klientów biznesowych i indywidualnych.

Tendencje rynkowe wyraźnie wskazują na stały rozwój sprzedaży gazu ziemnego szczególnie w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw. Dążymy do wzmocnienia sprzedaży błękitnego paliwa, dlatego umowa przesyłowa z Gaz-System S.A. pozwoli nam na wzmocnienie swojej pozycji w gronie sprzedawców – podkreśla Jerzy Miszczak Prezes Zarządu Gas and Energy Trading Sp. z o.o.

Na podpisanie w październiku umowy przesyłowej zdecydowała się także, funkcjonująca na polskim rynku od 2015 roku, spółka Polish Trading Point S.A. (PTP). Przedsiębiorstwo oferuje klientom możliwość  uczestnictwa w Grupie Zakupowej poprzez konsolidację wolumenów paliwa gazowego zakupionych lub planowanych do zakupienia na granicy polsko-niemieckiej. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie silniejszej pozycji w negocjacjach z potencjalnymi dostawcami, które PTP prowadzi w imieniu uczestników Grupy Zakupowej.  Poza prowadzeniem negocjacji cenowych, PTP oferuje klientom również pośrednictwo przy zawieraniu umów handlowych oraz obsługę realizacji kontraktów.

Do grupy zleceniodawców usług przesyłowych dołączyła również spółka ENiGAZ Sp. z o.o., która specjalizuje się w świadczeniu usług pozwalających optymalizować efektywność kosztową i procesową uczestników rynku gazu. Klientami przedsiębiorstwa są odbiorcy końcowi, spółki obrotu oraz operatorzy systemów dystrybucyjnych. ENiGAZ Sp. z o.o. oferuje szeroką gamę usług związanych z przetwarzaniem danych pomiarowych, profilami zużycia gazu oraz bilansowaniem. Spółka prowadzi również szkolenia  i warsztaty dotyczące rynku gazu w Polsce.

W październiku 2015 r. w wyniku transakcji na giełdzie gazu prowadzonej przez TGE S.A. przesłano 7,95 TWh paliwa, co daje wynik nieznacznie wyższy od analogicznego okresu w ubiegłym roku (7,44 TWh). W ramach transakcji na rynku OTC w ostatnim miesiącu przesłano blisko 12,5 TWh gazu, co stanowi spadek w stosunku do wartości uzyskanej w październiku 2014 r. (21,95 TWh).

W dniu 31 października 2015 roku Spółka Gaz-System S.A. przeprowadziła na platformie GSA pierwsze aukcje produktów dobowych i śróddziennych. Od 1 listopada 2015 r. klienci Gaz-System S.A., na punktach transgranicznych mogą korzystać z produktów dobowych (DAY-AHEAD) i śróddziennych (INTRADAY), które zostały udostępnione zgodnie z wymogami Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 984/2013 z dnia 14 października 2013 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu i uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 715/2009 (NC CAM). Dzięki temu  użytkownicy rynku mogą zakupić dostępną dobową zdolność przesyłową ciągłą lub przerywaną punktu na następny dzień (produkt DAY-AHEAD) oraz dostępną zdolność przesyłową ciągłą w trakcie doby gazowej (produkt INTRADAY).

Źródło: Gaz-System