E.ON domyka transakcje przejęcia Innogy

19 września 2019, 10:45 Alert
EON-Ruhrgas-Zentrale_Essen
fot. Wikimedia Commons

E.ON poinformował o zakończeniu transakcji przejęcia od RWE 76,8 procent akcji Innogy. Teraz koncern zamierza zrealizować plan wykupu reszty akcji do akcjonariusz mniejszościowych.

Po zakupie akcji Innogy od RWE, E.ON stał się większościowym akcjonariuszem Innogy, ale koncern dąży do przejście pełnej kontroli na spółką i zapowiada, że w przyszłym tygodniu doprowadzić przejęcia akcji Innogy od mniejszościowych akcjonariusz, którzy pozytywnie odpowiedzieli na ogłoszoną przez koncern ofertę zakupu akcji. W ten sposób według szacunków E.ON-u, trafi do niego 9,4 procent akcji Innogy.

Razem z 3,8 procentami akcji Innogy, które E.ON kupił w transakcjach giełdowych, koncern przekroczy 90-procentowy udział w akcjonariacie Innogy, a tym samym spełnia wymogi prawne umożliwiające mu przymusowy wykup akcji od pozostałych akcjonariuszy. E.ON zapowiada, że zamierza nabyć akcje pozostałych akcjonariuszy mniejszościowych Innogy, w drodze przymusowego wykupu i tym samym stać się jedynym akcjonariuszem Innogy.

We wtorek plany przejęcia Innogy przez E.ON zatwierdziła Komisja Europejska, ale zgoda KE została udzielona pod pewnymi warunkami. E.ON zobowiązał się do ograniczenia działalności na rynku niemieckim oraz sprzedaży części aktywów na Węgrzech i w Czechach.

CIRE.PL