Elektrociepłownia w Gdyni jest krok bliżej zeroemisyjności

20 lutego 2024, 14:00 Alert

Polska Grupa Energetyczna (PGE) zawarła umowę na modernizację elektrociepłowni w Gdyni. Nowa instalacja oparta będzie na silnikach gazowych i jest kolejnym krokiem spółki w kierunku dekarbonizacji.

Źródło: PGE Energia Ciepła

Polska Grupa Energetyczna Energia Ciepła podpisało umowę z SBB Energy, dotyczy ona budowy w gdyńskiej elektrociepłowni instalacji kogeneracyjnej opartej na silnikach gazowych. Inwestycja będzie zakończona sezonu grzewczego 2026/2027 i wyniesie ponad 380 milionów złotych. Następnym krokiem będzie oddanie do eksploatacji drugiej kotłowni zasilanej olejem lekkim docelowo gazem, która zastąpi największy ciepłowniczy kocioł węglowy.. Pierwszą taką zainstalowano w 2016 roku.

Planowana modernizacji zmniejszy zużycie węgla w elektrociepłowni o 20 tysięcy ton rocznie, co przekłada się na 330 wagonów surowca. Inwestycje te zastąpią pierwszy etap dekarbonizacji.

Inwestycja, której realizacji podjęło się SBB Energy zakłada budowę instalacji składającej się z agregatów kogeneracyjnych oraz niezbędnych obiektów budowlanych i infrastruktury, zapewniających funkcjonowanie urządzeń w wysokosprawnej kogeneracji. Instalacja będzie posiadała moc elektryczną między 42 a 49,9 MWe i moc cieplną co najmniej 40 MWt.

– PGE Energia Ciepła jest największym producentem ciepła w Polsce, a w Gdyni jedynym źródłem kogeneracyjnym dla miejskiej sieci ciepłowniczej, obejmującej Gdynię, Rumię, Redę i Gminę Kosakowo. To ogromna odpowiedzialność za bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców. Budowa nowej instalacji kogeneracyjnej i wycofanie z eksploatacji najstarszego ciepłowniczego kotła węglowego w Gdyni realizuje plan dekarbonizacji w tej elektrociepłowni, ale takie inwestycje prowadzimy także w innych miastach, m.in. w Rzeszowie, Bydgoszczy, Kielcach, Lublinie i Gorzowie Wielkopolskim. Wartość inwestycji już zrealizowanych i tych, które wkrótce będą zakończone to niemalże 10,5 mld zł – powiedział Maciej Jankiewicz, prezes PGE Energia Ciepła.

Według planu do 2030 roku elektrociepłownia w Gdyni będzie produkowała 70 procent ciepła z paliw innych niż węglowe. Do 2050 roku osiągnie zeroemisyjność.

Polska Grupa Energetyczna / Marcin Karwowski

Gawryś-Osińska: LPG przechodzi tę samą drogę uniezależnienia od Rosji co rynki ropy i gazu (ROZMOWA)