Elektrociepłownia Zgierz zostanie podłączona do sieci gazowej PSG

6 grudnia 2019, 15:00 Alert

PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, 6 grudnia 2019 r. podpisała umowę z Polską Spółką Gazownictwa (PSG), na mocy której instalacja gazowa, która zostanie wybudowana w najbliższych latach w Elektrociepłowni w Zgierzu, zostanie przyłączona do sieci gazowej PSG.

fot. PGE EC

Umowę, która zapewni przyłączenie elektrociepłowni w Zgierzu do źródła gazu, podpisali Arkadiusz Klinkiewicz – p.o. dyrektora Oddziału Zakład Gazowniczy w Łodzi, Polska Spółka Gazownictwa i Grzegorz Dolecki – dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu.

– Zależy nam na bezpieczeństwie energetycznym i komforcie cieplnym mieszkańców, czego wyrazem jest podpisana dziś umowa. Budowa nowych kogeneracyjnych urządzeń, wykorzystujących technologię gazową, pozytywnie wpłynie nie tylko na efektywność energetyczną wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w naszej elektrociepłowni, ale też odegra ważną rolę w walce o czyste powietrze w Zgierzu – powiedział Grzegorz Dolecki, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu.

Podpisanie umowy rozpoczyna kolejny etap realizacji programu inwestycyjnego w PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu, polegającego na budowie nowego bloku kogeneracyjnego w oparciu o silniki gazowe o mocy ok. 19 MWe i 16 MWt. Układ kogeneracyjny będzie uzupełniony instalacją kolektorów słonecznych. Powstanie także kocioł wodny gazowo – olejowy. Nowo wybudowane urządzenia będą produkowały ciepło i energię elektryczną w oparciu o paliwo gazowe, co umożliwi całkowite odejście od węgla w zgierskim oddziale. Inwestycja ta wpłynie pozytywnie nie tylko na bezpieczeństwo i niezawodność dostaw energii elektrycznej i cieplnej, ale też na poprawę jakości powietrza w Zgierzu i okolicy.

PGE Energia Ciepła, spółka Grupy Kapitałowej PGE, jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Posiada ok. 25 proc. udziału w rynku ciepła z kogeneracji, 14 elektrociepłowni (o mocy cieplnej 7,4 GWt mocy elektrycznej 4,2 GWe) i sieci ciepłownicze o długości 592 km. PGE Energia Ciepła produkuje i dostarcza ciepło dla dużych polskich miast, wśród których znajdują się: Kraków, Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Rzeszów, Lublin, Bydgoszcz i Kielce, spółka jest obecna także w Toruniu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Zgierzu i Siechnicach, gdzie jest również dystrybutorem ciepła do klientów końcowych. PGE Energia Ciepła jest ponadto właścicielem elektrowni systemowej w Rybniku.

PGE Energia Ciepła