Elektrownia jądrowa Krško będzie funkcjonowała 20 lat dłużej

21 lipca 2020, 12:30 Alert

Chorwacja i Słowenia wydłużą żywotność elektrowni jądrowej Krško o 20 lat – do 2043 roku.

Elektrownia jądrowa w Krško w Słowenii. Fot. Wikipedia, Katja143
Elektrownia jądrowa w Krško w Słowenii. Fot. Wikipedia, Katja143

Dłuższe życie elektrowni Krško

Elektrownia jądrowa Krško, położona na terytorium Słowenii, około 20 km od granicy z Chorwacją, została oddana do użytku komercyjnego w 1983 roku i powinna działać według pierwotnego harmonogramu do 2023 roku. Elektrownia dostarcza około 40 procent energii elektrycznej wyprodukowanej w Słowenii. W zakładzie Krško działa ciśnieniowy reaktor wody Westinghouse PWR o mocy 696 MW, który wytwarza ponad 5 mld kWh energii elektrycznej rocznie. Właścicielami jednostki jest słoweńska spółka państwowa GEN Energija oraz chorwacka firmy Hrvatska Elektroprivreda (HEP) – oba podmioty mają po 50 procent udziałów.

W Zagrzebiu odbyło się posiedzenie Międzyrządowej Komisji ds. monitoringu implementacji umowy przez Chorwację i Słowenię. Spotkanie dotyczyło uregulowania statusu oraz kwestii prawnych związanych z dalszymi inwestycjami, użytkowaniem oraz likwidacją jednostki. W trakcie spotkania omówiono także stan techniczny elektrowni oraz stan środków pieniężnych zgromadzonych na likwidację elektrowni oraz składowanie odpadów promieniotwórczych, jak i zużytego paliwa jądrowego. Zatwierdzono trzecią rewizję programu likwidacji elektrowni jądrowej Krško oraz programu składowania odpadów promieniotwórczych.

Zmienione programy zostały wcześniej zatwierdzone przez chorwacki parlament i rząd Słowenii. Podjęto decyzję o przedłużeniu eksploatacji elektrowni o 20 lat, licząc od pierwotnego terminu zamknięcia jednostki tj. w 2023 roku. Ponadto każdy kraj zbuduje własny magazyn odpadów promieniotwórczych.

Chorwacki minister energii i środowiska Tomislav Coric powiedział, że rewizja programu ma wyjątkowe znaczenie, biorąc pod uwagę zobowiązania, które oba kraje podjęły podpisując umowę międzyrządową. Z kolei słoweński minister infrastruktury Jernej Vrtovec dodał, że zatwierdzone programy są kluczem do utrzymania doskonałej i bezpiecznej pracy elektrowni jądrowej.

Rozważana jest także budowa drugiego reaktora Krško 2. Wniosek dotyczący budowy drugiego reaktora o mocy 1100–1600 MW został złożony do resortu gospodarki przez GEN Energija w styczniu 2010 r. Pierwotnie oczekiwano, że decyzję w tej sprawie zostanie podjęta w 2011 r. W maju 2020 roku rząd Słowenii oświadczył, że decyzję podejmie do 2027 roku.

Serbia SEE Energy Mining/World Nuclear News/Patrycja Rapacka