Kontrakt o projekcie atomu na Pomorzu ma zostać podpisany w pierwszym kwartale 2023 roku

20 grudnia 2022, 07:15 Alert

Kontrakt projektowy z amerykańskim Westinghouse mają zostać podpisane w pierwszym kwartale 2023 roku. Umowa Westinghouse z Polskimi Elektrowniami Jądrowymi zawierająca zasady współpracy została zawarta 15 grudnia.

Polskie Elektrownie Jądrowe i Westinghouse w Warszawie. Fot. Wojciech Jakóbik.
Polskie Elektrownie Jądrowe i Westinghouse w Warszawie. Fot. Wojciech Jakóbik.

Umowa o warunkach współpracy reguluje warunki projektu, licencjonowania, przygotowania do budowy i ramy przyszłych projektów na dostawy. Pozwala przygotować grunt pod kontrakt na projekt elektrowni w pierwszej lokalizacji na Pomorzu, czyli Lubiatowo-Kopalino.

Według informacji BiznesAlert.pl umowa w tej sprawie między PEJ a Westinghouse miałaby zostać zawarta w pierwszym kwartale 2023 roku, najpewniej styczniu albo lutym. Projekt jądrowy należy dostosować do lokalizacji. Jego wartość jest szacowana na 100 mld złotych, ale szacunki zależą w dużej mierze od uwarunkowań lokalnych. Umiejscowienie pierwszego atomu nad morzem ma między innymi obniżyć koszty dostaw sprzętu, który będzie mógł docierać drogą morską.

Program Polskiej Energetyki Jądrowej zakłada budowę pierwszego reaktora w 2033 roku i 6-9 GW w 2043 roku. Realizacja całego programu przez Westinghouse z użyciem technologii AP1000 oznaczałaby 7200 MW mocy w dwóch obiektach po trzy reaktory albo trzech po dwa. Rozważana jest dobudówka we współpracy ZE PAK, Polskiej Grupy Energetycznej i koreańskiego KHNP z wykorzystaniem dwóch albo czterech reaktorów APR1400 o mocy 1400 MW każdy.

Wojciech Jakóbik

Jakóbik: Atom w Polsce znów czeka, tym razem na model finansowania