Będzie opóźnienie rozbudowy Elektrowni Opole. Z powodu błędów projektowych?

23 lutego 2018, 06:45 Alert
Elektrownia Opole/Fot. PGE
Elektrownia Opole/Fot. PGE

W efekcie prowadzonych negocjacji z generalnym wykonawcą oraz GE Power, które jest generalnym projektantem oraz pełni funkcję lidera konsorcjum zarządzającego realizacją kontraktu, i przeprowadzonych analiz przez zespół projektowy, oszacowane zostały nowe terminy przekazania do eksploatacji bloków nr 5 i 6 w Elektrowni Opole – poinformowała Polska Grupa Energetyczna.

Deklarowane przez generalnego wykonawcę zmienione terminy przekazania do eksploatacji to 31 maja 2019 roku dla bloku nr 5 oraz 30 września 2019 roku dla bloku nr 6.

Jak informuje PGE zespół projektowy dokonał analizy przedstawionego przez generalnego wykonawcę roboczego harmonogramu realizacji pod kątem poprawności metodycznej, realności przyjętych założeń, przyczyn opóźnień oraz planowanych metod dalszego zarządzania realizacją projektu. W opinii zespołu realizacja inwestycji w powyższym terminach jest możliwa pod warunkiem, że generalny wykonawca będzie działał z najwyższym zaangażowaniem, wprowadzając konieczne warunki gwarantujące terminową realizację prac.

Jednocześnie PGE zastrzega, że ze względu na złożoną naturę projektu oraz charakter zaistniałych opóźnień, aktualnie prowadzone negocjacje z generalnym wykonawcą oraz GE Power nie zostały jeszcze zakończone.
Pierwotnie przekazanie do eksploatacji bloku nr 5 było planowane na 31 lipca 2018 roku, a bloku nr 6 na 31 marca 2019 roku. We wrześniu ubiegłego roku generalny wykonawca proponował PGE zmiany terminu przekazanie do eksploatacji bloku nr 5 na 20 grudnia 2018 r, a bloku nr 6 – 31 lipca 2019 r.

W komunikatach przyczyn opóźnień nie podano, ale z nieoficjalnych źródeł wynika, że powodem zmiany terminów są błędy przy projektowaniu stalowych konstrukcji układów nawęglania oraz problem z rurociągami wody chłodzącej.

CIRE.PL

Mielczarski: Opóźnienie rozbudowy Elektrowni Opole zmusi do importu energii