Elektrownia Ostrołęka rozwiązała umowę mocową

31 stycznia 2022, 14:45 Alert

Elektrownia Ostrołęka rozwiązała umowę realizującą obowiązek mocowy zakontraktowany w wyniku rozstrzygnięcia w 2018 roku aukcji rynku mocy na rok 2023. Wskazała operatorowi, czyli spółce Polskie Sieci Elektroenergetyczne, dwie inne umowy mocowe: zawarte przez CCGT Ostrołęka i CCGT Grudziądz – poinformowały Enea i Energa w komunikatach.
Zgodnie z postanowieniami ustawy o rynku mocy, umowa mocowa ulega rozwiązaniu z chwilą wskazania PSE umów mocowych spełniających kryteria określone w ustawie. Jak podano, skutkiem wskazania ww. umów mocowych jest zwolnienie wniesionego przez spółkę zabezpieczenia finansowego w wysokości 36,6 mln zł oraz umorzenie kar umownych, gdyby stały się one należne. Na dzień rozwiązania umowy żadne kary umowne na jej podstawie nie zostały naliczone, a Enea i Energa nie zawiązywały rezerw na ewentualność naliczenia takich kar.

Elektrownia Ostrołęka. Fot. Energa
Elektrownia Ostrołęka. Fot. Energa

– Rozwiązanie umowy jest konsekwencją zmiany źródła zasilania z węglowego na gazowe w projekcie budowy i eksploatacji nowej elektrowni w Ostrołęce – napisano. W 2018 roku spółka Elektrownia Ostrołęka, w ramach aukcji rynku mocy na rok 2023, zakontraktowała łącznie 853 MW obowiązku mocowego.

Enea/Energa/Polska Agencja Prasowa/Michał Perzyński