PGE rozbuduje oczyszczalnię ścieków w Elektrowni Turów

2 października 2020, 18:15 Alert
Elektrownia Turów
Elektrownia Turów

Polska Grupa Energetyczna (PGE) podpisała umowę z SEEN Technologie na rozbudowę przemysłowej oczyszczalni ścieków w Elektrowni Turów.

Dostosowanie do konkluzji BAT

Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach dostosowania Elektrowni Turów do wymogów środowiskowych zapisanych m.in. w konkluzjach BAT. Wartość kontraktu to ponad 120 mln zł netto. Inwestycja zostanie zrealizowana w ciągu 30 miesięcy od momentu podpisania umowy – informuje CIRE.PL.

– Podpisany dziś kontrakt to nie tylko kolejny ambitny projekt w Grupie PGE, ale przede wszystkim działanie proekologiczne mające na celu poprawę środowiska naturalnego w otoczeniu Kompleksu Turów. Realizowany projekt zapewni dostosowanie Elektrowni Turów do unijnych i krajowych wymagań środowiskowych. Do sierpnia 2021 roku wszystkie nasze elektrownie będą spełniały normy zawarte w konkluzjach BAT – powiedziała Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Portal podaje, że oczyszczalnia ścieków przemysłowych będzie oparta o nowoczesne, wysokosprawne technologie membranowe – mikrofiltrację i odwróconą osmozę. Sprawność odwróconej osmozy to ok. 96 procent co oznacza, że zatrzymanych zostanie ponad 96 procent wszystkich zanieczyszczeń. Będzie to pierwsze w Polsce i jedno z nielicznych w Unii Europejskiej tak szerokie zastosowanie tych technik w obszarze oczyszczania ścieków. Do oczyszczalni będą kierowane wszystkie strumienie ścieków przemysłowych powstających w na terenie Elektrowni Turów, z wyłączeniem ścieków powstających w instalacjach oczyszczania gazów spalinowych, które oczyszczane będą w odrębnej specjalistycznej oczyszczalni.

CIRE.PL

Pierwsze rozpalenie kotła nowego bloku Elektrowni Turów