Emilewicz: Dołożymy starań, by rozwijać energetykę prosumencką

24 maja 2019, 09:30 Energetyka

Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz skierowała list do uczestników Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo i regulacja na rynku energetycznym” w Łodzi. List odczytał mec. Michał Tarka.

Jadwiga Emilewicz fot. MPiT
Jadwiga Emilewicz fot. MPiT

– Z niebywałą satysfakcją pragnę oświadczyć, że wielka zmiana w energetyce już trwa. Po wielu latach, przez które tradycyjny, zcentralizowany, model wytwarzania energii był jedynym powszechnie dostępnym, śmiało można powiedzieć, że obecnie każdy z nas może stać się aktywnym uczestnikiem rynku energetycznego. Wejście w rolę prosumenta energii możliwe jest dzięki szybkiemu rozwojowi nowoczesnych, małoskalowych technologii wytwórczych oraz coraz lepszym systemom służącym zarządzaniu siecią – napisała Jadwiga Emilewicz.

– W zależności od lokalnych warunków możemy teraz dobrać odpowiednie źródło i korzystać z darmowej i czystej energii, której dostarcza nam planeta, na której żyjemy. Ma to oczywiście również pozytywny wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, obniżenie emisji gazów cieplarnianych i szkodliwych zanieczyszczeń pochodzących z niewłaściwie spalanych paliw w indywidualnym ogrzewnictwie. Nie sposób również pominąć faktu, że prosument dzięki inwestycji w indywidualną instalację odnawialnego źródła energii, jest w stanie obniżyć swoje rachunki w coraz niższej perspektywie czasowej – podreśliła minister.

Minister Emilewicz zwróciła uwagę na realizowaną obecnie inicjatywę rządu, której liderem jest MPiT: – Dotyczy ona identyfikacji barier i obciążeń regulacyjnych oraz faktycznych w zakresie funkcjonowania operatorów systemów przesyłowych i innych podmiotów, utrudniających rozwój prosumenckiej aktywności gospodarstw domowych, mikro-, małych i średnich przedsiębiorców lub jednostek samorządu terytorialnego oraz rozwoju inwestycji wspierających taki model (m.in. fotowoltaiki). W ramach tego działania dedykowany zespół międzyresortowy, działający pod moim przewodnictwem opracował pierwsze propozycje rozwiązań legislacyjnych wzmacniających rolę prosumenta oraz eliminujących stwierdzone bariery i obciążenia utrudniające rozwój prosumenckiego modelu wykorzystywania energii. Oprócz tego w ramach działań Zespołu, opracowywane są założenia dla nowych narzędzi finansowych (pożyczek, gwarancji) wspierających rozwój odnawialnych źródeł energii na terytorium Polski. Ta inicjatywa, oprócz zmniejszenia zapotrzebowania na produkcję energii elektrycznej z węgla pozwoli na znaczne zmniejszenie emisji zanieczyszczeń związanych z jego spalaniem – napisała.

– Czysta energetyka rozproszona to już nie przyszłość, a teraźniejszość. Korzystając z dobrych wzorców innych państw będących aktualnie na etapie transformacji energetycznej pragnę Państwa zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby w dalszym ciągu stymulować rozwój nowoczesnych technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz energetyki prosumenckiej – zakończyła list szefowa MPiT.