Enea dołączyła do Wielkopolskiej Doliny Wodorowej

23 maja 2022, 13:45 Alert

Enea Nowa Energia i władze samorządowe województwa wielkopolskiego podpisały list intencyjny o współpracy na rzecz rozwoju Wielkopolskiej Doliny Wodorowej. Celem kooperacji ma być tworzenie systemów magazynujących energię i stabilizujących sieć energetyczną, wykorzystujących zielony wodór wytworzony z instalacji odnawialnych źródeł energii.

Molekuła wody, z której można pozyskać wodór. Fot. Freepik
Molekuła wody, z której można pozyskać wodór. Fot. Freepik

Wielkopolska Dolina Wodorowa to regionalny ekosystem powiązań wspierających rozwój technologii wodorowych, wiedzy i biznesu oraz świadomości społecznej, przyczyniający się do dekarbonizacji gospodarki na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej. Poprzez swoją działalność będzie ona promowała tworzenie na terenie województwa wielkopolskiego warunków sprzyjających rozwojowi technologii wodorowej na potrzeby branży energetycznej oraz innych sektorów gospodarczych uwzględnionych w dokumentach strategicznych województwa wielkopolskiego.

Enea podkreśla, że wśród najważniejszych celów tego projektu jest tworzenie systemów magazynujących energię i stabilizujących sieć energetyczną, wykorzystujących zielony wodór wytworzony z instalacji odnawialnych źródeł energii. Podpisany list intencyjny zakłada szeroką współpracę, w tym wymianę informacji w tym zakresie, pomiędzy spółką Enea Nowa Energia a samorządem województwa wielkopolskiego.

– Nasze zaangażowanie w Wielkopolską Dolinę Wodorową wpisuje się w realizację Strategii Rozwoju Grupy Enea, która zakłada osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Jako grupa energetyczna, silnie obecna w Wielkopolsce, będziemy ważnym partnerem przedsięwzięcia, a nasza wiedza i doświadczenie będą przydatne w rozwoju projektu. Spółki z naszej Grupy już dziś pracują nad wykorzystaniem wodoru w energetyce, także do stabilizacji sieci energetycznych oraz efektywnego wykorzystania energii z OZE. Liczymy na rozwój współpracy i budowę w Wielkopolsce ekosystemu wspierającego innowacje związane z zielonym wodorem – powiedział Paweł Majewski, prezes Enei.

– Doliny wodorowe powinny łączyć możliwie największą liczbę ogniw łańcucha wartości, kładąc szczególny nacisk na rozwój projektów badawczo-rozwojowych oraz inwestycyjnych. Jestem przekonany, że współpraca z Grupą Enea, jednym z liderów polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie produkcji energii elektrycznej, przyczyni się do dalszego rozwoju projektu Wielkopolskiej Doliny Wodorowej, jak i całej Wielkopolski – podkreślił Jacek Bogusławski, członek zarządu Województwa Wielkopolskiego i przewodniczący Wielkopolskiej Platformy Wodorowej.

Enea Nowa Energia zarządza projektami opartymi na odnawialnych źródłach energii, w tym aktywami OZE: elektrowniami wodnymi, farmami wiatrowymi i fotowoltaicznymi oraz biogazowniami. Województwo wielkopolskie jest liderem wśród polskich regionów stawiających na wodór; od 2018 roku prowadzi szerokie działania na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej – czytamy w komunikacie.

Enea/Jędrzej Stachura

PGNiG chce wykorzystać niebieski wodór w hutniczych procesach technologicznych