Enea przydzieliła jednemu podmiotowi obligacje o wartości miliarda złotych

3 grudnia 2019, 07:15 Alert
enea
fot. Enea

Enea w ramach programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 5 mld zł przydzieliła jednemu podmiotowi 10 tys. obligacji o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł – poinformowała spółka w komunikacie. Enea nie podała nazwy podmiotu, który objął obligacje.

Datą wykupu obligacji jest 26 czerwca 2024 roku. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, płatne w okresach półrocznych i oparte o sześciomiesięczny WIBOR powiększony o marżę.

Środki z emisji obligacji zostaną przeznaczone na cele ogólnokorporacyjne oraz na refinansowanie zadłużenia spółki. Enea będzie ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu Catalyst.

Enea do tej pory w ramach programu wyemitowała obligacje o łącznej wartości 2,5 mld zł.

Polska Agencja Prasowa

Enea wyemituje obligacje o wartości nominalnej miliarda złotych