Enea chce wejść w offshore z Hiszpanami

3 czerwca 2020, 21:45 Alert
wiatraki morskie farmy wiatrowe offshore

Enea i hiszpańska Iberdrola podpisały list intencyjny rozpoczynający negocjacje na temat budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku o mocy do 3,3 GW.

– Projekt wpisuje się w Strategię Rozwoju Grupy Enea, która zakłada zrównoważoną transformację aktywów wytwórczych w kierunku zastosowania odnawialnych i niskoemisyjnych technologii wytwarzania energii elektrycznej. Enea będzie budować kompetencje w zakresie rozwoju projektów farm wiatrowych na morzu we współpracy z europejskim liderem morskiej energetyki wiatrowej – podaje Enea.

Enea chce utrzymać udział mniejszościowy w projektach z Iberdrolą. W przyszłości może zwiększyć zaangażowanie w zależności od ustaleń z partnerem.

Enea informuje, że współpraca przy realizacji farm wiatrowych na Bałtyku stanowi istotny element Strategii Rozwoju Grupy Enea i osiągnięcia zakładanego udziału OZE w produkcji energii elektrycznej na poziomie 22 procent do 2025 roku oraz 33 procent w 2030 roku. – To ważny krok w kierunku operacjonalizacji Strategii Rozwoju, budowania know-how w zakresie rozwoju farm wiatrowych na morzu, wpisujący się w trwający proces transformacji polskiej i europejskiej energetyki – podaje.

Enea/Wojciech Jakóbik