Enea chce przygotować Poznań na rozwój mikroinstalacji OZE

25 listopada 2020, 16:30 Alert

Enea Operator rusza z programem modernizacji sieci energetycznej średniego i niskiego napięcia „Poznań 2030”. Szereg inwestycji ma przygotować stolicę Wielkopolski na rozwój instalacji prosumenckich i wzrost zapotrzebowania na moc wynikający z rozwoju gospodarki oraz elektromobilności.

Stary Rynek w Poznaniu. Fot. Michał Perzyński

Dostosowanie sieci dystrybucyjnej do wyzwań OZE

Program zakłada modernizację łącznie ok. 150 km sieci energetycznych średniego i niskiego napięcia w mocno zurbanizowanym terenie Poznania oraz w gminach bezpośrednio graniczących z miastem. – Gęsta zabudowa oraz konieczność uwzględnienia kolizji z infrastrukturą innych mediów, jest dużym wyzwaniem w planowaniu i wykonaniu poszczególnych przedsięwzięć. Czas realizacji całego programu, w znacznym stopniu wynika z chęci minimalizowania uciążliwości dla mieszkańców. Wymienione zostaną głównie elementy podziemnej infrastruktury, które ze względu na wiek i starszą technologię mogą być zawodne i wpływać na dostawy energii do odbiorców – wyjaśnia Enea Operator.

– Nasze codzienne życie w coraz większym stopniu zależy od energii elektrycznej. Mamy znacznie więcej urządzeń ułatwiających nam funkcjonowanie, pracę, wypoczynek, które jednak do tego, aby działać potrzebują prądu. Żeby zapewnić nieprzerwane dostawy energii potrzebna jest nowoczesna i niezawodna sieć energetyczna, która będzie spełniała przyszłe standardy – powiedział Marek Krych, dyrektor poznańskiego rejonu Enei Operator.

– Dlatego przygotowaliśmy kompleksowy program modernizacji infrastruktury energetycznej w Poznaniu – „Poznań 2030”, który ma ograniczyć liczbę oraz czas planowanych i awaryjnych wyłączeń. Program inwestycyjny przełoży się na komfort naszych odbiorców i zapewni wysoką jakość usług – dodał dyrektor Marek Krych.

Modernizacja sieci w Poznaniu

Realizacja programu modernizacji sieci średniego i niskiego napięcia „Poznań 2030” ma zminimalizować ryzyko przerw w dostawach energii wynikających z awarii spowodowanych np. przeciążeniem lub wyeksploatowaniem urządzeń energetycznych. Zabezpieczyć ma także potrzeby związane z rozwojem energetyki prosumenckiej. – Program przewiduje również automatyzację części infrastruktury, co umożliwi zdalną bądź wręcz automatyczną rekonfigurację sieci, a tym samym w przypadku awarii szybsze przywracanie dostaw energii – wyjaśnia Operator.

Enea Operator przewiduje, że modernizacja sieci energetycznych w Poznaniu zostanie zakończona w 2030 roku. Pierwsze prace w ramach programu Poznań 2030 są już realizowane w okolicach ulic Krańcowej i Gnieźnieńskiej, kolejny etap prac zaplanowano początek grudnia na Chwaliszewie i Ostrowie Tumskim.

Enea Operator/Bartłomiej Sawicki