Enea zwiększyła w 2023 roku udział zielonej energii, a zmniejszyła energetyki konwencjonalnej

4 czerwca 2024, 08:45 Alert

Grupa Enea opublikowała raport, w którym opisała swoje działania z ubiegłego roku dotyczące między innymi redukcji wpływu na środowisko w 2023 roku. Spółka zwiększyła produkcję energii ze źródeł odnawialnych o 17 procent, a zmniejszyła ze źródeł konwencjonalnych o 21 procent.

fot. Pixabay

Enea opublikowała raport ESG za ubiegły rok. Opisała w nim swoje działania z zakresu zrównoważonego rozwoju m.in. redukcję wpływu na środowisko, działania na rzecz społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego.

Spółka podkreśla, że jednym z kluczowych działań w 2023 roku było opracowanie i przyjęcie „Polityki klimatycznej Grupy Kapitałowej Enea”, uzupełniającej Strategię Rozwoju Grupy. W dokumencie określono role i zakres odpowiedzialności grupy za sprawy dotykające środowiska.

Enea w 2023 roku zrealizowała inwestycje w odnawialne źródła energii. W ubiegłym roku powstały projekty zwiększające wytwarzanie czystej energii o 53 MW, tym samym moc zainstalowana w OZE na koniec roku wynosiła ponad 500 MW. W porównaniu do 2022 roku, spółka zanotowała wzrost produkcji zielonej energii o 17 procent, przy jednoczesnym spadku ze źródeł konwencjonalnych o 21 procent. Enea Nowa Energia, spółka należąca do Grupy Enea, zainwestowała w obszar OZE ponad 90 milionów złotych.

Grupa Enea poinformowała, że dąży do ograniczenia wskaźników stanowiących oddziaływanie na klimat i środowisko. W tym celu m.in. mierzy i raportuje ślad węglowy i emisję gazów cieplarnianych czy redukuje emisje zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. Spółka zinwentaryzowała i zaraportowała pełne dane o wielkości emisji, zgodnie z międzynarodowym standardem GHG Protocol i zebrała je w trzech Zakresach. Pierwszy zawiera dane bezpośrednie ze źródeł grupy, drugi opisuje emisje pośrednie u podmiotów trzecich wynikające z produkcji, które zostały zakupione przez Eneę, a trzeci pozostałe źródła emisji.

Enea / Marcin Karwowski

Gibała: Nic nie słychać o wsparciu fotowoltaiki, a potrzeba na już konkretów