Enefit Green wchodzi na polski rynek produkcji energii ze źródeł odnawialnych

19 czerwca 2019, 11:45 Alert

Enefit Green, spółka zależna Grupy Eesti Energia, zajmująca się wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych, właśnie podpisała umowę na zakup 20 farm fotowoltaicznych w Polsce. Całkowita moc elektrowni słonecznych wynosi 19,15 MW.

eesti energia
fot. Eesti energia

Polska jest obecnie jedynym rynkiem, na którym prowadzone są na tak dużą skalę aukcje na sprzedaż energii wytwarzanej w elektrowniach słonecznych. Wszystkie z dwudziestu farm fotowoltaicznych nabytych przez Enefit Green uzyskały dotacje w ramach aukcji na sprzedaż energii ze źródeł odnawialnych przeprowadzanych w Polsce w latach 2016 i 2017.

Na ten moment już ukończono budowę dziewięciu farm słonecznych. Pozostałe elektrownie znajdują się na końcowym etapie budowy, przy czym prace nad wszystkimi z nich zostaną zakończone do jesieni br. Wartość inwestycji spółki Enefit Green wynosi 17,3 mln euro.

Aktualnym właścicielem wszystkich farm fotowoltaicznych nabywanych w ramach planowanej transakcji jest spółka Solaque Holding Ltd. Za budowę i eksploatację elektrowni odpowiada GEO Solar Sp. z o.o. Obie firmy są spółkami stowarzyszonymi z Grupą GEO, która inwestuje w rozwój energetyki odnawialnej w Polsce.

Według Aavo Kärmasa, prezesa zarządu Enefit Green, wzrost wytwarzania energii w elektrowniach słonecznych stanowi element strategii i ambitnego planu rozwoju spółki.

– Naszym celem jest zwiększenie udziału energii słonecznej w portfelu energii produkowanej ze źródeł odnawialnych, co oznacza realizację inwestycji zarówno w Estonii, jak i na pozostałych rynkach w krajach bałtyckich, na których prowadzimy działalność. Przejęcie farm fotowoltaicznych w Polsce przybliży nas do osiągnięcia tego celu i zwiększy łączną moc elektrowni słonecznych w posiadanym przez Enefit Green portfelu inwestycyjnym do 26 megawatów. Ponadto planowana inwestycja stanowić będzie dla nas podstawę do budowania zdolności operacyjnej w Polsce i dalszej realizacji przyjętej strategii – powiedział Aavo Kärmas.

Prezes zarządu Enefit Green dodał, że transakcja nabycia elektrowni słonecznych przyczyni się również do realizacji celu całej Grupy Eesti Energia, jakim jest wytwarzanie 45% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i alternatywnych w perspektywie do 2023 r.

– Jesteśmy dumni z tego, że możemy uczestniczyć w wejściu Enefit Green na polski rynek. Wierzę, że przejęcie naszych farm fotowoltaicznych przez największego producenta energii odnawialnej w Estonii oraz jednego z największych w krajach bałtyckich, jakim jest Enefit Green, daje dobre perspektywy zarówno dla obu stron inwestycji, jak i dla całego sektora OZE w Polsce – mówi Mariusz Klimczak, członek zarządu GEO Solar.

Całość energii elektrycznej wytwarzanej we wszystkich nabywanych farmach fotowoltaicznych jest sprzedawana i wprowadzana do sieci. Za sprzedaż energii na polskim rynku odpowiada spółka Enefit Sp. z o.o. również należąca do Grupy Eesti Energia. W przyszłości możliwa będzie także sprzedaż energii wytwarzanej w nowo pozyskiwanych farmach fotowoltaicznych bezpośrednio na rzecz polskich odbiorców.

Enefit