Energa nie porzuca projektu rozbudowy elektrowni w Ostrołęce

15 marca 2016, 13:15 Alert

(Piotr Stępiński)

– Jak najbardziej jesteśmy zainteresowani projektem budowy elektrowni w Ostrołęce. Jak państwo wiecie projekt został zawieszony w 2012 roku. W tej chwili do niego powracamy. Są zlecone analizy, badania pod względem opłacalności finansowej, od strony optymalnego modelu inwestycyjnego, który można przyjąć. Wiąże się to także ze zmianą strategii inwestycyjnej Grupy Energa w stosunku do tego co było w ostatnich latach – poinformował na konferencji wynikowej, Prezes Grupy, Dariusz Kaśków. Energa wyraża także wstępne zainteresowanie aktywami ciepłowniczymi EDF oraz rozważa udział w Polskiej Grupie Górniczej.

Prezes Energii podczas konferencji prasowej, podkreślił, że trwają prace nad projektem budowy elektrowni Ostrołęka. – Oczywiście chcemy się wpisać w strategię rządową jeżeli chodzi m.in. o ten projekt. Trudno jest dzisiaj powiedzieć o konkretach dlatego, że analizujemy różne modele biznesowe. Natomiast jak najbardziej jesteśmy tym projektem zainteresowani. Prowadzimy szeroko zakrojone prace analityczne – odpowiedział prezes zarządu Energa Dariusz Kaśków na pytanie BiznesAlert.pl o przyszłość projektu rozbudowy elektrowni w Ostrołęce. Powyższe zagadnienia znajdą swoje odbicie w aktualizacji strategii dla Grupy Kapitałowej na lata 2013-2020.

Koncern jest także zainteresowany akwizycjami w ciepłownictwie. Jesteśmy zainteresowani zagospodarowaniem aktywów EDF w przypadku ich wystawienia, z wyjątkiem Rybnika, który w tej chwili jest wystawiony. Jeżeli chodzi o pozostałe aktywa to nie zostały wystawione, ale nie mówimy nie. Bierzemy też pod uwagę kogenerację, która nas interesuje – stwierdził Kaśkow.

– Analizujemy wszystkie możliwości sfinansowania i możliwości techniczne funkcjonowania w systemie elektroenergetycznym kraju (Elektrowni Ostrołęka – przyp. Red.). To musi być nasza spójna inicjatywa także z polityką gospodarczą i energetyczną kraju, która też jest opracowywana […] Patrzymy na proponowane rozwiązania wspomagające tego rodzaju inwestycje. Trzeba brać także pod uwagę pomoc ze strony państwa,mówimy tutaj o rozważanym rynku mocy, który miałby zafunkcjonować w naszym kraju, który dałby wsparcie dla tego typu inwestycji. Także jeżeli chodzi o pakiet strategiczny, inwestycje w bezpieczeństwo energetyczne to bez tego rodzaju wsparcia będzie ciężko podjąć w najbliższym czasie decyzje. Analizujemy i szukamy ścieżki dojścia do jak najlepszego rozwiązania dla polityki energetycznej państwa, dla naszej firmy – dodał prezes Grupy Energa.

– Pracując nad strategią rozważamy różne scenariusze. Różne projekty. Jest rzeczywiście projekt w postaci inwestycji w Polską Grupę Górniczą (PGG).Jest on przez nas rozważany. Patrzymy nad takim stworzeniem naszego portfela inwestycji aby był on ekonomicznie jak najbardziej atrakcyjny dla Grupy. Jeżeli mielibyśmy zainwestować w PGG to patrzymy na ten projekt z puntu widzenia rynkowego. Jesteśmy zainteresowani projektem, który będzie zrealizowany na zasadach rynkowych. Dzisiaj nie nie mamy żadnej wiążącej decyzji w tym obszarze. […] W jakim stopniu zainwestujemy i czy w ogóle? Jesteśmy zainteresowani, ale na dziś nie ma podjętych wiążących decyzji – powiedział wiceprezes Grupy,Mariusz Rędaszka odnosząc się do pytań dziennikarzy o zainteresowanie Grupy inwestycją w PGG.